DZIAŁALNOŚĆ BIURA

Pracownia Ewy i Stanisława Sipińskich specjalizuje się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej o charakterze administracyjnym, biurowym, handlowym, usługowym, bankowym, służby zdrowia, mieszkań jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, dróg, mostów, torowisk, itp.
Łącznie zaprojektowano dotychczas ok. 800.000 m2 powierzchni użytkowej obiektów.
Ponadto Pracownia swoim zakresem obejmuje pełnienie czynności nadzoru autorskiego przy realizacji każdego z obiektów.
Najsilniejszym atutem biura jest liczba zrealizowanych, skomplikowanych technicznie i technologicznie obiektów w latach 1993 – 2016.

Poza zleceniami od inwestorów krajowych, tj. osób fizycznych, osób prawnych (spółek, jednostek budżetowych, etc.), Pracownia wykonała projekty dla inwestorów zagranicznych na terenie Polski, z czego zrealizowano następujące inwestycje:
• budynek biurowo-bankowy Dwór Hamburski na ul. Wierzbięcice w Poznaniu (inwestor niemiecki),
• budynek klasy A Poznańskie Centrum Finansowe na Placu Andersa w Poznaniu (inwestor niemiecki),
• cztery oddziały Fortis Bank SA oraz sześć oddziałów Fortis Bank SA na terenie całej Polski,
• zespół biurowo-hotelowo-handlowy klasy A ANDERSIA zlokalizowany w Poznaniu na Placu Andersa – powierzchnia użytkowa ok. 65.000 m2 (inwestor niemiecki),
• budynek biurowo-hotelowo-usługowy Andersia Tower, Plac Andersa w Poznaniu (inwestor niemiecki),
• budynek biurowo-usługowy Andersia Bussiness Centre na Placu Andersa (inwestor niemiecki),
• budynek DELTA  w Poznaniu przy ulicy Towarowej,
• projekt zespołu mieszkalno-biurowo-usługowego „Gajowa” w Poznaniu (inwestor portugalski),
• zespół rekreacyjno-handlowo-usługowy wraz z kładką pieszą Galeria Malta w Poznaniu (inwestor hiszpański) – powierzchnia 160.000 m2,
• 4 mosty w Poznaniu.