Jak realizujemy cele?

Cele realizujemy poprzez:

  • rozpoznawanie problemów, z jakimi borykają się nasi członkowie,
  • wystąpienia do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków,
  • delegowanie swoich przedstawicieli do prac w ciałach państwowych i samorządowych zajmujących się problemami gospodarczymi dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio budownictwa,
  • ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
  • organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych,
  • prowadzenie na rzecz członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
  • prowadzenie Sądu Arbitrażowego.