Członkostwo w Izbie

Do Izby mogą należeć firmy zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, a także spółdzielnie mieszkaniowe i zawodowi inwestorzy.

Członkowie są zobowiązani do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.