Aktualności

NOWELIZACJA PROGRAMU "MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

09.04.2015

Wielkopolska Izba Budownictwa zaprasza do udziału w konferencji „NOWELIZACJA PROGRAMU MIESZKANIE DLA MŁODYCH” 16 kwietnia 2015 r., Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, sala konferencyjna na parterze.
Konferencja jest organizowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Patronat nad konferencją objął wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

12.00 Powitanie uczestników – wojewoda wielkopolski Piotr Florek, dr inż. Marek Szczęsny, prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa, poseł Waldy Dzikowski
12.05 Wprowadzenie – Jacek Tomczak, poseł na sejm RP
12.15 Ocena dotychczasowego obowiązywania programu „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” oraz prezentacja projektu nowelizacji ustawy – Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
13.00 Przerwa kawowa, konferencja prasowa
13.30 Panel dyskusyjny „Wpływ nowelizacji MdM na rynek deweloperski. Dyskusja nad założeniami nowelizacji”
14.30 Podsumowanie dyskusji i zakończenie – poseł Jacek Tomczak, prezydent dr inż. Marek Szczęsny
14.45 Lunch

Zgłoszenia udziału w konferencji zawierające poniższe informacje:
• imię i nazwisko,
• firma,
• stanowisko,
• e-mail,
• telefon kontaktowy
prosimy kierować na adres office@wib.com.pl do 14 kwietnia br.