Aktualności

ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW – SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM GOSPODARCZYM

09.03.2015

Wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy – to główny cel dzisiejszego spotkania minister edukacji narodowej z przedstawicielami samorządu gospodarczego.

– Jednym z naszych priorytetów jest nakierowanie szkół zawodowych na lokalne rynki pracy. Proszę, abyście przekazywali nam informacje o miejscach, w których uczniowie będą mogli odbywać praktyki. Postaramy się zamieścić je w przygotowywanej mapie szkół zawodowych – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zachęcam, abyście jako pracodawcy włączyli się w opracowanie podstaw programowych, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych oraz e-podręczników do kształcenia zawodowego – dodała.
W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy m.in. Jacka Tomczaka – przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej, poza minister edukacji – udział wziął także sekretarz stanu w MEN – Tadeusz Sławecki.
Samorząd gospodarczy reprezentowali: Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Tomasz Wika – dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Zbigniew Sulżycki – członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Bondyra z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Andrzej Piłat Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Michał Konwicki Dyrektor Biura Krajowej Izby Gospodarczej.
Minister edukacji narodowej wyszła naprzeciw prośbie Jacka Tomczaka – przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej. Pracodawcy biorący udział w spotkaniu będą także uczestniczyć w pracach – powołanego przez minister edukacji narodowej – zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.
Do zadań zespołu należy opiniowanie lub proponowanie m.in. działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami; rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi, a także działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.