Aktualności

Dr inż. Marek Szczęsny prezydentem rady Izby na dziesiątą kadencję

25.07.2017

Na XXV walnym zgromadzeniu WIB się 28 czerwca 2017 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został jednogłośnie wybrany po raz dziesiąty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!

Przedstawiając koncepcję działania na kolejną kadencję, poruszył między innymi poniższe kwestie:

 • wzrost liczby członków – w ten proces powinni włączyć się nie tylko wszyscy członkowie Rady, ale także wszyscy członkowie Izby – docelowo Izba powinna zrzeszać co najmniej 100 członków; zwiększenie liczby członków pozytywnie wpłynie znaczenie Izby i jej prestiż, a to z kolei wzmocni pozycję Izby i siłę jej oddziaływania jako reprezentanta branży budowlanej;
  poza tym taki stan zapewni wpływy ze składek na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo finansowania działalności Izby,
 • dalsza promocja Izby jako kompetentnego przedstawiciela branży budowlanej,
 • organizowanie konferencji i sympozjów na tematy zgłaszane przez członków, w tym w pierwszej kolejności dotyczące regulacji prawnych obowiązujących branżę budowlaną,
 • organizowanie szkoleń stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez członków,
 • promowanie Centrum Mediacji Gospodarczej i Gospodarczego Sądu Arbitrażowego,
  jest to ważne zadanie, ponieważ trudna sytuacja, jaka występuje w branży budowlanej, sprawia, że rozstrzyganie sporów między podmiotami budowlanymi powinno przebiegać szybko i kompetentnie, dlatego że od szybkości i trafności rozstrzygnięć zależy rozwój lub upadłość wielu firm, poza tym działalność CMG i GSA może być źródłem dodatkowych przychodów dla Izby,
 • umacnianie wizerunku Izby jako reprezentanta interesów branży budowlanej,
  kontynuowanie współpracy z innymi organizacjami działającymi w branży budowlanej.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę prezydenta. 

Dr inż. Marek Szczęsny jest członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych.

Posiada szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.

Jest współzałożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której przez szereg lat był członkiem rady, a od roku 1999 nieprzerwanie – obecnie już dziesiątą kadencję – pełni funkcję jej prezydenta.

W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą w ich przezwyciężaniu.

W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA" z siedzibą w Poznaniu. Od początku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku.

Od 2009 r. do 1 lutego 2012 r. był współzałożycielem i pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR".

Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa „Metalplast Oborniki sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce, a sam prezes należał do grona najsprawniejszych menadżerów w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost". Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo.

W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. PHSR Agroma w Kaliszu.

W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji.

Obecnie pan Marek Szczęsny pełni funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o., firmy, która w części jest kontynuatorem spółki Metalplast Oborniki.