Aktualności

ZMARŁ JACEK CENKIEL – PREZYDENT RADY IZBY II KADENCJI

02.03.2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 26 lutego 2020 r. Jacka Cenkiela, cenionego menedżera i działacza samorządu gospodarczego zasłużonego dla branży budowlanej.

Śp. Jacek Cenkiel był prezydentem rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa drugiej kadencji.

Pełnił funkcję radnego miasta Poznania drugiej kadencji. Uczestniczył w pracach komisji zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz komisji gospodarowania mieniem komunalnym.

Był jednym z inicjatorów nagrody imienia Jana Baptysty Quadro za najlepsze realizacje architektoniczne.

Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa zarządu firmy UWI Inwestycje SA.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa