Aktualności

SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE PROJEKT ERASMUS+ WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ

02.12.2019

W dniach 27 - 28 listopada 2019 r. dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych wraz z nauczycielami oraz przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Budownictwa uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym projekt Erasmus+ o numerze 2018-1-DE02-KA202-005210 pt. "Securing of experts in the construction industry” w Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą.

W spotkaniu projektowym wzięli udział przedstawiciele z Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Łotwy, Niemiec i Polski. Polskę reprezentował, jako jedyna szkoła polska Zespół Szkół Budowlanych Poznań, a promotorem tego projektu był dyrektor Arkadiusz Dratwa. Spotkanie podsumowujące rozpoczął dyrektor Zakładu Promowania Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Berlin i Brandenburgia Frank Buckram. Następnie koordynator projektu Michael Ritter podsumował działania projektowe i zebrał wszystkie opinie, poglądy, doświadczenia i bolączki obecnego kształcenia budowlanego z krajów uczestniczących w projekcie, jako baza dla rozwiązywania problemów  w tym obszarze na przyszłość.
Carina Bischof zaproponowała przygotowanie kolejnego projektu Erasmus+ w celu rozwinięcia idei wspólnego kształcenia kadr budowlanych poprzez wymianę i staże zagraniczne. Projekt przyczyniłby się do nawiązania partnerstwa pomiędzy szkołami, uczestnikami projektu, uczniami i związanymi z nimi firmami budowlanymi. Wymiana doświadczeń pozwoliłaby także na podjęcie nowych atrakcyjniejszych metod podnoszących poziom kształcenia budowlanego.