Aktualności

ZENON MAŁKOWSKI SEKRETARZ RADY OBRONIŁ DOKTORAT NA PP

26.11.2019

„Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych” to tytuł rozprawy doktorskiej napisanej przez Zenona Małkowskiego.

Promotorem był dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP, a recenzentami prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz z Politechniki Opolskiej i prof. dr hab. inż. Piotr Izak z AGH Kraków.

Zenon Małkowski od ponad 27 lat zajmuje się badaniem i produkcją przeciwpożarowych wyrobów budowlanych. Prezentowane w rozprawie rezultaty badań, w tym badania zmierzające do uzyskania pierwszej elastycznej kurtyny przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI-60, rozpoczęto przed 17 laty. Wyniki tych badań były dalekie od oczekiwań, co było spowodowane niewielką wytrzymałością termiczną ówczesnych materiałów. Poprawa właściwości termicznych i wzrost wytrzymałości mechanicznej, umożliwił wytwarzanie coraz lepszych i bardziej odpornych ogniowo tkanin. Wskutek tego powstała nowa dziedzina wiedzy związana z wykorzystywaniem tkanin i włóknin technicznych do wytworzenia elastycznych barierowych kompozytów przeciwpożarowych. Praktyka kolejnych lat pokazała, że z tych kompozytów można konstruować specjalne wyroby budowlane, właściwie niedostępne, gdy korzysta się ze sztywnych przegród przeciwpożarowych.

Rozprawa doktorska Zenona Małkowskiego obejmuje oryginalne rozwiązanie problemu wytwarzania elastycznych kurtyn przeciwpożarowych o bardzo dużej odporności ogniowej, którego podstawą jest opracowanie konstrukcyjno-technologiczne, w tym oryginalna metodologia badawcza. Istotnym elementem przeprowadzonych prac badawczych jest wykazanie, że wymienione kurtyny ze względu na swoje właściwości (mały ciężar, wielkie powierzchnie) pozwalają na uzyskiwanie ruchomych, wielkogabarytowych przegród przeciwpożarowych, które dzięki wielkości spełniają wymagania związane z powstawaniem szybko wzrastającej liczby wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych. Ostatecznie opracowano barierowe elastyczne kompozyty spełniające odpowiednio wymagania klasy EI-60, EI-90 oraz EI-120 przy masie 6 – 9 kg/m2 oraz wymiarach do 18 x 10 m.

Gratulujemy doktoratu i życzymy wielu kolejnych sukcesów naukowych i zawodowych.