Aktualności

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2019

08.10.2019

4 października br. odbyła się gala z okazji Dnia Budowlanych 2019 zorganizowana pod honorowym patronatem pana dr. Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju.
W uroczystości uczestniczyli między innymi:
•    Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
•    Antoni Kalisz członek zarządu powiatu poznańskiego reprezentujący sta-rostę Jana Grabkowskiego,
•    Tomasz Małyszka dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa UW re-prezentującego wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
•    dyrektor Jolanta Goszczyńska, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków,
•    Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

W Dniu Budowlanych uczestniczyli także były minister budownictwa Andrzej Aumiller, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu, Jerzy Witczak były wielkopolski okręgowy inspektor nadzoru budowlanego i Ewa Ślęzak Jarczyńska były dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa UW.

Liczną grupa stanowili przedstawiciele bratnich organizacji gospodarczych:
•    Jerzy Stroński przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
•    Henryk Judkowiak, prezes Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
•    prezes Izabela Klimaszewską z Izby Architektów RP,
•    Zbyszko Pawlak, kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC,
•    Bogusław Zalewski, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej,
•    Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
•    Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji,
•    Jacek Silski, prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Stanisława Ziółkowska okręgowy inspektor pracy, reprezentująca ministra Wiesława Łyszczka i Krzysztof Fiklewicz emerytowany okręgowy inspektor pracy.

Licznie przybyli przedstawiciele szkolnictwa wyższego i zawodowego:
•    prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor PP,
•    prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej,
•    dr inż. Marlena Kucz, prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
•    dr inż. Błażej Zgoła,
•    dr Przemysław Bartkiewicz,
•    Arkadiusz Dratw, dyrektoa Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
•    dr Krzysztof Kubiak, dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu,
•    Grzegorz Owczarzak, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

W gali licznie uczestniczyli szefowie i przedstawiciela firm członkowskich, a także przedstawiciele Gospodarczego Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji Gospodarczej z prezesem GSA  mecenasem Leszkiem Binkowskim.

Po powitaniu uczestników gali prezydent dr inż. Marek Szczęsny omówił sytuację w budownictwie, a także przedstawił działania Izby w zakresie kształtowania przepisów obowiązujących branżę. Wiele uwagi poświęcił stanowisku Izby w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Prezydent dr Andrzej Duda odznaczył Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Wojciecha Szałę i Pawła Szkudlarka wiceprezesów zarządu firmy ATANER. Aktu dekoracji dokonał dyrektor Tomasz Małyszka.

Z kolei minister inwestycji i rozwoju dr Jerzy Kwieciński nadał Szczepanowi Lorkowi odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa” i pośmiertnie Ireneuszowi Nowackiemu zasłużonym pracownikom firmy AGROBEX.

Certyfikat członkostwa w WIB z rąk prezydenta dr. inż. Marka Szczęsnego odebrał dyrektor Przemysław Banach z firmy ENVIROTECH.

Goście obecni na gali przekazali uczestnikom gali serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w działalności zawodowej oraz wiele szczęścia w życiu osobis-tym.
Głos zabrali między innymi:
•    marszałek Wojciech Jankowiak,
•    dyrektor Tomasz Małyszka,
•    starosta Antoni Kalisz,
•    rektor Tomasz Łodygowski,
•    prezes Izabela Klimaszewska,
•    dyrektor Stanisława Ziółkowska, która odczytała życzenia od ministra Wiesława Łyszczka.

Życzenia kierowane do uczestników gali przesłali między innymi:
•    minister Artur Soboń – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
•    minister Norbert Książek, główny inspektor nadzoru budowlanego,
•    wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann,
•    posłowie – Rafał Grupiński i Bartłomiej Wróblewski,
•    senator Piotr Florek,
•    przewodniczący ZZ BUDOWLANI Zbigniew Janowski,
•    Wojciech Kruk, prezydent WIPH,
•    prof. Ewa Pruszewicz Sipińska, dziekan Wydziału Architektury PP,
•    dr hab. arch. Grażyna Kodym Kozaczko,
•    Piotr Styczeń, b. wiceminister budownictwa,
•    dyrektor Aida Januszkiewicz – Piotrowska, WWINB,
•    Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta Poznania,
•    prof. Janusz Wojtkowiak z PP,
•    Jerzy Gładysiak, przyjaciel Izby,
•    prezes Michał Parysek, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w naszej uroczystości;
życzymy panu Michałowi szybkiego powrotu do zdrowia,
•    Czesław Przybyła starszy Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowla-nych.

Po części oficjalnej przyszedł czas na bankiet i kuluarowe rozmowy.

Gala mogła się odbyć dzięki sponsorom. Dziękujemy firmom:
•    ENVIROTECH, https://envirotech.com.pl/,
•    ATA TECHNIK,http://ata-technik.com.pl/,
•    ATANER, http://www.ataner.pl/,
•    WPIP, https://www.wpip.pl/,
•    MATBET, https://matbet.pl/,
•    AGROBEX, https://agrobex.pl/,
•    KRUSZGEO, http://www.kruszgeo.poznan.pl/.

Fot. TeKa.