Aktualności

REAKCJA MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

02.09.2019

12 sierpnia 2019 r. Izba przesłała do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów negatywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html.

Reakcja Ministerstwa Przedsiębiorczosci i Technologi ograniczyła się do przekazania naszego wystąpienia stosownie do właściwości do UOKiK.

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
DEPARTAMENT DOSKONALENIA REGULACJI GOSPODARCZYCH
DDR-II.0220.147.2018

Warszawa, 26.08.2019 r.

Pani
Izabela Szewczyk – Krzyżanowska
Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Szanowna Pani Dyrektor,

w załączeniu uprzejmie przesyłam, stosownie do właściwości, wystąpienie Wielkopolskiej Izby Budownictwa z 12 sierpnia 2019 r. (znak pisma:45/2019) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (UD358), skierowane do Pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Z poważaniem

Patrycja Brudnicka
Zastępca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

Załącznik – pismo WIB z załącznikami.

Do wiadomości – Wielkopolska Izba Budownictwa.