Aktualności

REAKCJA KANCELARII PREZESA RM

01.09.2019

12 sierpnia 2019 r. Izba przesłała do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów negatywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html.

29 sierpnia Izba otrzymała do wiadomości poniższe pismo.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
Michał Dworczyk

BPRM.219.6 .2.2019.IG (2)
Warszawa, 23 sierpnia 20l9 r.

Pan Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szanowny Panie Ministrze,

w załączeniu przesyłam, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego pismo z 12 sierpnia 2019 r. Wielkopolskiej Izby Budownictwa w sprawie projektu ustaw o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na wskazane wystąpienie, z kopią do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku

W zastępstwie
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Paweł Szrot
Sekretarz Stanu
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Do wiadomości:
Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów,
Wielkopolska Izba Budownictwa.

Oczekiwaliśmy, że reakcja KPRM nie ograniczy się do przekazania naszego wystąpienia według kompetencji do Prezesa UOKiK (tym bardziej, że Prezes UOKiK otrzymał nasze wystąpienie do wiadomości). Spodziewaliśmy się, że Pan Premier włączy się osobiście w sprawę, co w kontekście Konstytucji Biznesu – autorskiego projektu Pana Premiera - wydawało się oczywiste.