Aktualności

Dr inż. Marek Szczęsny prezydentem rady Izby na jedenastą kadencję

02.07.2019

Na XXVII walnym zgromadzeniu WIB się 25 czerwca 2019 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został wybrany po raz jedenasty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!
Kontrkandydatem był pan mgr inż. Zenon Małkowski.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę prezydenta.
Dr inż. Marek Szczęsny jest członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych.
Posiada szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.
Jest współzałożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której przez szereg lat był członkiem rady, a od roku 1999 nieprzerwanie – obecnie już jedenastą kadencję – pełni funkcję jej prezydenta.
W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą w ich przezwyciężaniu.
W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA" z siedzibą w Poznaniu. Od początku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku.
Od 2009 r. do 1 lutego 2012 r. był współzałożycielem i pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR".
Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki sp. z o. o. Przedsiębiorstwo to pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce, a sam prezes należał do grona najsprawniejszych menadżerów w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost". Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo.
W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. PHSR Agroma w Kaliszu.
W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji.
Następnie pan Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o. Obecnie jest doradcą zarządu.