Aktualności

Spotkanie projektowe ERASMUS+ na Łotwie

17.06.2019

W dniach 5 – 7 czerwca 2019 r. przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Budownictwa, dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego wzięli udział w kolejnej edycji projektu ERASMUS+ pt. ,,Securing of Experts in the Construction Industry” (Zabezpieczenie kadry zawodowej w przemyśle budowlanym).

Projekt realizowany jest przez Zakład Promowania Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla krajów Berlin i Brandenburgia. Tym razem miejscem spotkania uczestników projektu była stolica Łotwy Ryga oraz Zalenieku Komercialaun Amatniecibas Vidusskola Jelgava. Przedstawiciele szkół z Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Łotwy i ZSB omawiali problematykę szkolnictwa zawodowego w wymienionych krajach. Jednym z owoców spotkania jest podjęcie próby stworzenia wspólnych ram kształcenia zawodowego dla uczniów szkolnictwa technicznego i zawodowego z możliwością wyjazdu grup uczniów do szkół biorących udział w projekcie, celem podnoszenia atrakcyjności kształcenia branży zawodowej na poziomie międzynarodowym. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z warunkami kształcenia na Łotwie. Była to także okazja do wymiany doświadczeń dotyczących kształcenia zawodowego w szkołach budowlanych w poszczególnych krajach.