Aktualności

CO PRZESZKADZA W ODDANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA

31.05.2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania – z doświadczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”.
Seminarium odbędzie się 4 czerwca br. (wtorek) w sali konferencyjnej na parterze w biurowcu OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A. Początek o g. 10.00.

Pani Anna Zakrzyńska Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania przedstawi poniższe zagadnienia.
1.    Prawne aspekty oddawania do użytku obiektów budowlanych:
Rozdział 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 54 i nast.,
art. 36a ust. 5  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2.    Bezpieczeństwo użytkowania – Dział VII Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.    Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pani Anna Zakrzyńska omawiając powyższe zagadnienia, omówi problemy związane z oddawaniem obiektów do użytkowania występujące w trakcie postępowań prowadzonych w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zapraszamy do udziału prezesów oraz przedstawicieli firm zajmujących stanowiska takie, jak na przykład:

  • dyrektor techniczny,
  • kierownik budowy,
  • inspektor nadzoru,
  • czy też inne osoby, które mogą mieć wpływ na realizację obiektów budowlanych i ewentualne problemy przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania.