Aktualności

STATUETKI IM. ROGERA SŁAWSKIEGO ZA 2018 ROK WRĘCZONE!

17.02.2019

W pierwszy dzień BUDMY 2019 odbył się tradycyjny bankiet Wielkopolskiej Izby Budownictwa połączony z wręczeniem statuetek im. Rogera Sławskiego za 2018 r.

W uroczystości uczestniczyli między innymi:
•    dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, który przyleciał specjalnie na uroczystość z Warszawy, podczas gdy targi BUDMA otwierał pan Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
•    Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski,
•    Norbert Książek, główny inspektor nadzoru budowlanego,
•    Piotr Florek, senator RP,
•    Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP,
•    marszałek Wojciech Jankowiak,
•    Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta Poznania,
•    wiceprezydent Bartosz Guss,
•    Aida Januszkiewicz Piotrowska, wielkopolski okręgowy inspektor nadzoru budowlanego,
•    Ewa Ślęzak Jarczyńska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po powitaniu gości głos zabrał prezydent rady Izby dr inż. Marek Szczęsny, który skomentował aktualną sytuację branży budowlanej, a także życzył uczestnikom wielu sukcesów biznesowych oraz owocnych kontaktów w trakcie BUDMY i udanego wieczoru na bankiecie WIB.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu o statuetkę im. Rogera Sławskiego za 2018 r. dr inż. Andrzej Boruszak przedstawił sylwetkę Rogera Sławskiego.

Następnie minister dr Jerzy Kwieciński i prezydent dr inż. Marek Szczęsny wręczyli statuetki za rok 2018.

Statuetkę w kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie otrzymała firma Aluplast sp. z o. o. Statuetkę odebrał dyrektor Marcin Szewczuk.

Aluplast sp. z o.o. jest największym na rynku polskim dostawcą systemów okiennych z PVC. Okna i drzwi z PVC w oparciu o oferowane przez firmę systemy wykonuje obecnie w Polsce ponad 200 autoryzowanych producentów okien.

Aluplast to firma, która wyznaje wartości wyznaczające kierunki jej działania.

PARTNERSTWO
Kluczem do sukcesu jest ciągły kontakt z klientami, ponieważ tylko to pozwala na uzyskanie efektu synergii wspólnych działań. Firma Aluplast koncentruje się na klientach i ich potrzebach. Nie narzuca rozwiązań i nie dokonuje wyborów za klienta. Zamiast tego słucha uważnie i oferuje klientom produkty spełniające wszystkie ich oczekiwania.
INNOWACYJNOŚĆ
Innowacje i rozwój to fundament filozofii firmy. Aluplast dba o to, aby produkty firmy były synonimem wysokiej jakości, najnowszych technologii oraz doskonałych rozwiązań. Przywództwo technologiczne firmy wiąże się z koncentracją na klientach i ich potrzebach.
KOMPATYBILNOŚĆ
Podstawą polityki rozwoju produktów jest ich kompatybilność. Konstruowanie otwartych systemów, które mogą być ze sobą łączone, umożliwia ich stałą rozbudowę i swobodę wyboru rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb rynku
ELASTYCZNOŚĆ
Olbrzymią siłą firmy jest elastyczność. Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej oraz krótkim drogom podejmowania decyzji firma szybko reaguje na oczekiwania klientów oraz trendy rynkowe.
ROZWÓJ
Firma zapewnia szanse oraz tworzy podstawy postępu i rozwoju dla partnerów biznesowych i pracowników. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z klientami.
PRZYWÓDZTWO TECHNOLOGICZNE
Celem firmy jest nie tylko ciągły rozwój produktów, ale też poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne. Podejście firmy do biznesu to także proekologiczna organizacja produkcji, dzięki której jest chronione środowisko naturalne.

Statuetkę w kategorii edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie otrzymał Wydział Architektury PP. Statuetkę odebrała pani prodziekan dr inż. arch. Agata Gawlak.

Tradycje Wydziału sięgają 1945 r., kiedy to na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a w marcu 1950 r. – Wydział Architektury. Jego dziekanem został prof. Władysław Czarnecki. W 1954 r. decyzją ówczesnych władz państwowych Wydział został zlikwidowany. Ponownie powołano Oddział Architektury w 1972 r., a w 1978 r. został on przekształcony w Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, który kształcił architektów na kierunku architektura i urbanistyka. W lipcu 1999 r. Senat Politechniki Poznańskiej podjął decyzję o powołaniu Wydziału Architektury.

Obecnie Wydział zatrudnia 54 nauczycieli akademickich i kształci około tysiąc stu studentów I i II stopnia na dwóch kierunkach: architektura (przed zmianą nazwy kierunku: architektura i urbanistyka) oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W ramach Wydziału funkcjonują: Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych. Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzony na Wydziale kierunek studiów architektura i urbanistyka otrzymał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w 2013 r., w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych, KEJN przyznał Wydziałowi Architektury kategorię A. Natomiast w 2017 r. kierunek architektura w wyniku oceny programowej dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Misją Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich stopniach studiów wyższych w oparciu o najnowszą wiedzę, rozwiniętą współpracę międzynarodową i związek z regionem, a także doświadczenia zawodowe i dorobek twórczy kadry naukowo-dydaktycznej. Istotną częścią tej misji jest również prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, służących pogłębianiu wiedzy oraz opracowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie architektury, urbanistyki i sztuki, których celem nadrzędnym jest inteligentny i zrównoważony rozwój oraz integracja społeczna.

Statuetkę w kategorii wielkopolski człowiek roku w budownictwie otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński.
Ze względu na wyjazd laureata za granicę statuetka będzie wręczona na III konferencji z cyklu „Roger Sławski i jego epoka”.

Stanisław Sipiński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego.
Od 1993 roku prowadzi wspólnie z żoną dr hab. inż. arch. Ewą Pruszewicz-Sipińską, prof. nadzw. PP, autorską Pracownię Architektoniczną.
Posiada kwalifikacje konserwatorskie w zakresie wykonywania projektów w specjalności architektonicznej w obiektach zabytkowych i strefie ochrony konserwatorskiej. W 2002 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej do projektowania.

Zasadniczy dorobek twórczy Stanisława Sipińskiego stanowi indywidualna działalność projektowo-architektoniczna. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej: biurowych, handlowo-usługowych, mieszkaniowych, inżynieryjnych i mostów.
Jest autorem między innymi poniższych projektów:
•    obiekt biurowy Poznańskie Centrum Finansowe – PFC,
•    obiekt biurowo-handlowy klasy A – Delta w Poznaniu,
•    obiekt biurowo-usługowy siedziby firmy APART w Suchym Lesie,
•    Most św. Rocha – przebudowa trasy tramwajowej „Kórnicka” w ciągu ulic: Podgórna, Muśnickiego, Mostowa, Kórnicka z włączeniem do ul. Jana Pawła II,
•    zespół biurowo-hotelowo-handlowy Andersia Tower w Poznaniu,
•    zespół handlowo-usługowo-rekreacyjny Galeria Malta w Poznaniu wraz z mostem,
•    obiekt biurowo-usługowy Skalar Office Center w Poznaniu,
•    zespół biurowo-usługowy Andersia Business Centre w Poznaniu,
•    budynek mieszkalno-biurowo-usługowy z podziemną halą garażową przy ul. Bóźniczej w Poznaniu.

Jest także laureatem licznych nagród – między innymi:
•    nagroda im. Jana Baptysty Quadro za najciekawszą realizację architektoniczną w roku 2000 dla obiektu Poznańskie Centrum Finansowe,
•    nagroda w kategorii najbardziej inteligentny budynek roku 2001 za obiekt Poznań Financial Centre,
•    Platynowe Wiertło 2009 za projekt Centrum Handlowo-Rozrywkowe MALTA w Poznaniu,
•    nagroda International Property Awards 2011 Best Office Architecture 5* za obiekt Skalar Office Center w Poznaniu,
•    nagroda International Property Awards 2016 – 2017 Best Architecture Muliple Residence Poland Bóżnicza 1 Residential & Office Building.
Gratulujemy laureatom konkursu.

Następnie prezydent Marek Szczęsny wręczył certyfikaty członkowskie nowym członkom – firmom BUDMAR, HDMB Maszewski i TERLAN.

W kolejnym punkcie prezydent z mecenasem Leszkiem Binkowskim prezesem Gospodarczego Sądu Arbitrażowego wręczyli powołania na superarbitra GSA mecenasowi dr. Filipowi Balcerzakowi i mecenasowi Łukaszowi Kozłowskiemu.

Potem nadszedł czas na wystąpienia gości. Przemawiali między innymi: minister dr Jerzy Kwieciński, senator Piotr Florek, poseł Jacek Tomczak, prezydent Bartosz Guss.

Adresy okolicznościowe przesłali między innymi:
•    Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
•    minister Wiesław Łyszczek – główny inspektor nadzoru budowlanego,
•    Adam Szejnfeld – poseł do Parlamentu Europejskiego,
•    Piotr Styczeń – przyjaciel Izby,
•    prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor PP.

Fot. Tomasz Kierczyński.