Aktualności

ZMARŁ RESTAURATOR ALEKSANDER TECŁAW

05.02.2019

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 1 lutego 2019 r.
Aleksandra Tecława,

cenionego działacza samorządu gospodarczego wielkopolskiego rzemiosła, szlachetnego człowieka i mistrza w swoim zawodzie.

Izba współpracowała ze śp. Aleksandrem Tecławem, organizując przez wiele lat w Jego restauracji w Domu Żołnierza Dzień Budowlanych.

Synom Waldemarowi i Tomaszowi z rodzinami składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa