Aktualności

KONFERENCJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BUDOWLANYCH

04.02.2019

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu zorganizował w ramach projektu unijnego konferencję dla uczniów szkół budowlanych. W konferencji udział wzięli uczniowie szkół: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu i Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele tych szkół.

Program konferencji:

„BIM w budownictwie, przykład producenta wysokiej jakości drzwi, bram i okien ognioodpornych wykorzystującego BIM w praktyce. Odporność ogniowa drzwi, bram i okien”.
Prelegentem był pan Zenon Małkowski ekspert w firmie Małkowski – Martech SA zajmującej się produkcją, montażem i serwisem kompleksowych rozwiązań z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pan Zenon Małkowski jest członkiem Komitetu Technicznego 180 „Bezpieczeństwo pożarowe” PKN i rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
W trakcie prezentacji pan Zenon Małkowski zaprezentował film z badań w laboratorium ogniowym i z zabudowy w obiektach. Pan Zenon Małkowski zaprezentował praktyczny pokaz z ogniem niektórych materiałów. Uczniowie oraz nauczyciele będą mogli zapoznali się z problematyką odporności ogniowej, co to jest, dlaczego produkuje się takie wyroby oraz gdzie i po co się je stosuje.
Pokazane zostały również przykłady praktycznego wykorzystania produktów producenta firmy Małkowski Martech SA w projektowaniu BIM.


„Zagospodarowanie terenów poindustrialnych – nowa architektura – stare miejsce”
Prelegentem był pan dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego, prezes zarządu Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich.
Zaprezentowane zostały praktyczne przykłady wykorzystania BIM w projektowaniu budynków i całej architektury na terenach poindustrialnych. Uczniowie mieli możliwość praktycznego wypróbowania możliwości projektowania. Poznali również wady i zalety całego systemu. Było to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym wykorzystaniem BIM w profesjonalnej pracowni architektonicznej.