Aktualności

KONFERENCJA „PRAWO WŁASNOŚCI”

15.01.2019

10 stycznia 2019 r. Izba zorganizowała konferencję poświęconą dwu tematom:

  • ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • program MIESZKANIE PLUS w Wielkopolsce.

W konferencji licznie uczestniczyli:

  • członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
  • prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz inni przedstawiciele samorządu terytorialnego z Wielkopolski,
  • prezesi i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych z Wielkopolski,
  • członkowie bratnich organizacji gospodarczych (Loża Wielkopolska BCC, Wielkopolski Klub Kapitału, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan).

Program MIESZKANIE PLUS w Wielkopolsce przedstawił dyrektor Kamil Goral z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Natomiast ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów omówił Grzegorz Kubaszewski naczelnik Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MIiR.

W szczególności ten temat wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników.

Dziękujemy panu posłowi Jackowi Tomczakowi za pomoc w zorganizowaniu konferencji, a panu ministrowi Arturowi Soboniowi za pozytywną reakcję na naszą inicjatywę.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji w TELESKOPIE https://poznan.tvp.pl/40803831/10012018-godz1830, czas od 3’38’’ do 6’50’’.

Fot. Teka.

UWAGA!
NIE UDAŁO NAM SIĘ WYSŁAĆ MAILI Z INFORMACJĄ POKONFERENCYJNĄ DO WSZYSTKICH JEJ UCZESTNIKÓW Z DWU POWODÓW:
1. brak adresu mailowego,
2. nieczytelny adres mailowy (w paru przypadkach po przeszukaniu Internetu sukcesem zakończyły się próby rozszyfrowania adresu, jednak w kilku przypadkach musieliśmy się poddać).

 

 


 

Prezentacja: Mieszkanie+ w Wielkopolsce

Prezentacja: Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów