Aktualności

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2018

29.10.2018

Gala z okazji Dnia Budowlanych 2018 odbyła się pod honorowym patronatem pana Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju.

Na gali gościliśmy:
• ministra Dariusza Mińkowskiego, zastępcę głównego inspektora pracy,
• posła Jacka Tomczaka,
• Marlenę Maląg wicewojewodę wielkopolskiego,
• Wojciecha Jankowiaka wicemarszałka województwa wielkopolskiego,
• Waldemara Witkowskiego, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa wielkopolskiego,
• wicestarostę Tomasza Łubińskiego,
• Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta Poznania,
• dyrektor Aidę Januszkiewicz – Piotrowską, wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
• Pawła Łukaszewskiego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
• Piotra Sobczaka dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, reprezentującego prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

Byli z nami także były minister budownictwa Andrzej Aumiller, Jerzy Witczak były wielkopolski okręgowy inspektor nadzoru budowlanego.

Gościliśmy również przedstawicieli bratnich organizacji gospodarczych:
• Włodzimierza Drabera wiceprzewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Henryka Judkowiaka, prezesa Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
• Izabelę Klimaszewską, pełnomocnika Krajowej Rady Izby Architektów RP ds. targów BUDMA,
• Czesława Przybyłę starszego Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych,
• Zbigniewa Stochalskiego, wiceprezesa zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców,
• Wiesława Ratajczaka wicedyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
• Jacka Mądrawskiego wiceprzewodniczącego poznańskiego oddziału PZITB.

ZZ „Budowlani” reprezentował Krzysztof Antoniewicz, przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego reprezentujący Zbigniewa Janowskiego przewodniczącego ZZ „BUDOWLANI”.

Państwowa Inspekcja Pracy była reprezentowana przez:
• Pawła Ciemnego zastępcę okręgowego inspektora pracy,
• Krzysztofa Fiklewicza emerytowanego okręgowego inspektora pracy.

Szczególnie liczne było przedstawicieli szkolnictwa wyższego i zawodowego:
• prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz dziekan, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnik Poznańskiej,
• prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej,
• dr inż. Marlena Kucz, prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnik Poznańskiej,
• prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński,
• dr inż. Błażej Zgoła,
• dr Przemysław Bartkiewicz,
• Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
• Barbara Kochner, wicedyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu,
• Grzegorz Owczarzak, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

Licznie przybyli szefowie i przedstawiciele firm członkowskich, a także przedstawiciele Gospodarczego Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji Gospodarczej z prezesem GSA mecenasem Leszkiem Binkowskim.

Postanowieniem prezydenta RP z d. 13.02.2018 r. Filip Dolata został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.
Decyzją z d. 11.06.2018 r. minister inwestycji i rozwoju nadał prof. Stanisławowi Sipińskiemu odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa”.
Aktu dekoracji dokonała Marlena Maląg wicewojewoda wielkopolski.

Później Żanna Nagler z Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Budowlanego BTM sp. z o. o. odebrała certyfikat członkostwa z rąk prezydenta dr. inż. Marka Szczęsnego.
Drugi nowy członek Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o. o. otrzyma certyfikat w innym terminie.

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu, który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz sześćdziesięciolecia. Dlatego też podczas gali dyrekcja ZSB i prof. Stanisław Sipiński zaprezentowali dwa nowe logotypy ZSB autorstwa Julii Niemczyk – okolicznościowy na sześćdziesięciolecie i nowe logo Zespołu.

Następnie wysłuchaliśmy życzenia od naszych gości. Między innymi od:
• wojewody Marleny Maląg,
• ministra Dariusza Mińkowskiego,
• marszałka Wojciecha Jankowiaka,
• przewodniczącego Grzegorza Ganowicza,
• starosty Tomasza Łubińskiego

Wpłynęły także adresy okolicznościowe z wieloma słowami życzliwości i z podkreśleniem roli Izby jako reprezentanta branży budowlanej. Można tutaj wspomnieć życzenia od:
• Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju,
• senatora Piotra Florka.
• ministra Norberta Książka,
• Krystyny Łybackiej, posła do Parlamentu Europejskiego,
• Adama Szejnfelda, posła do Parlamentu Europejskiego,
• Zbyszka Pawlaka, kanclerza Loży Wielkopolskiej BCC,
• dyrektor Jolanty Goszczyńskiej,
• Andrzeja Arendarskiego, prezesa KIG,
• Wojciecha Kruka, prezydenta WIPH.

Życzenia przesłali także między innymi:
• Joanna Schmidt, poseł na Sejm RP,
• Piotr Styczeń, b. wiceminister budownictwa,
• prof. Janusz Wojtkowiak,
• Michał Stuligrosz, wicedyrektor WUP,
• Ewa Ślęzak-Jarczyńska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW.

Sponsorami gali były firmy:
• PWD DEWELOPER, http://www.pwd-mieszkania.pl/,
• ATANER, http://www.ataner.pl/,
• AGROBEX, https://www.agrobex.pl/,
• CONDIX,http://www.condix.pl/pl.html,
• LEPIKO, http://www.lepiko.pl/,
• WPIP, http://www.wpip.pl/,
• WUPRINŻ, http://wuprinz.pl//
• MATBET, https://matbet.pl/,
• BUDOPOL – POZNAŃ, http://www.budopol.poznan.pl/,
• KRUSZGEO, http://www.kruszgeo.poznan.pl/.

Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom. Bez ich pomocy nie moglibyśmy przygotować gali.


Po części oficjalnej odbył się bankiet, na który zaprosił prezydent Marek Szczęsny.

Fot. TeKa