Aktualności

IZBA NA POLITECHNICE

12.06.2018

W czerwcu 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP miał miejsce Dzień Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, dziekan WBiIŚ powitał uczestników spotkania.

Następnie dr inż. Marek Szczęsny, prezydent rady WIB przedstawił Izbę.

Dr inż. Zenon Kierczyński MBA przedstawił interesujący referat „Czy jedyną drogą do rozstrzygnięcia sporu gospodarczego jest sąd państwowy?”

Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali prezesa firmy CONDIX SA, który zaprezentował poniższy temat „Projektowanie, logistyka i zarządzanie kontraktem na przykładzie budowy mostu technologicznego dla transportu wapienia w fabryce papieru ILIM Koriażma (Rosja)”.

Następny referent Jarosław Mikołajewski, kierownik pracowni projektowej konstrukcji stalowych firmy CONDIX SA przedstawił bardzo ciekawe wystąpienie zatytułowane „Projektowanie przemysłowych konstrukcji budowlanych inspirowane strukturami biologicznymi w aspekcie obliczeń numerycznych. Analiza numeryczna drgań urządzeń technologicznych w obszarach bliskim drganiom rezonansowym – na przykładzie pracującego przenośnika zgrzebłowego”.

Ostatni temat to „Hermetyzacja osadników wstępnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach” przedstawiona przez Pawła Dardzikowskiego, dyrektora technicznego w firmie WUPRINŻ SA i przez Grzegorz Bzurę, kierownika budowy w firmie także spotkała się z zainteresowaniem uczestników.

Pierwszy Dzień WIB na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP zakończył się sukcesem. Dlatego już teraz zapraszamy na następny w roku akademickim 2018/2019.

Fot. MK.