Aktualności

ZAPRASZAMY NA DRUGĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z CYKLU „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA”

30.04.2018

23 maja 2018 roku – Teatr Polski w Poznaniu, g. 9.30.

Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA" zatytułowana "BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” ma na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości. Jedną z nich była wielopokoleniowa praca organiczna, którą z sukcesami kontynuowano w warunkach odrodzonej Rzeczypospolitej.

Środowisko budowniczych i architektów z dużym zaangażowaniem podjęło wyzwanie nadania nowego oblicza „pruskiemu Poznaniowi”. Ich zadaniem było z jednej strony podkreślenie przedrozbiorowego dziedzictwa, z drugiej odniesienie się do materialnej spuścizny po zaborcach oraz wprowadzenie nowych treści w miejską przestrzeń.

Konferencji patronuje Roger Sławski (1871 – 1963), wybitny polski architekt pierwszej połowy XX wieku wykształcony w Technische Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu, który znaczną część życia i twórczości związał z rodzinnym Poznaniem i Wielkopolską. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w znacznym stopniu poświęcił praktykę projektową na rzecz działalności w administracji państwowej. Jako naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej walnie przyczynił się, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej miasta i napiętych terminów, do sprawnej realizacji zagospodarowania przestrzennego i zabudowy PeWuKi. Postać Rogera Sławskiego zaistniała już w świadomości młodych ludzi dzięki Zespołowi Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 152 w Poznaniu, który w 2012 roku przyjął go za swego patrona.

Ważnym przesłaniem konferencji jest zaangażowanie i czynny w niej udział młodych naukowców (doktorantów), młodzieży akademickiej i uczniów szkół średnich budownictwa, aby wartości, które reprezentował Roger Sławski takie, jak patriotyzm, solidna praca, szacunek dla kulturowego dziedzictwa przeszłości były ciągle żywe.

Organizatorzy
• Wielkopolska Izba Budownictwa,
• Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
• Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
• Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego.

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak.

Czas i miejsce konferencji
23 maja 2018 roku (środa), Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10.
Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa przygotowana przez studentów oraz uczniów szkół budowlanych z Poznania.

Komitet honorowy
• JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski,
• JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP,
• Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP.

Rada naukowa
• dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP,
• dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP,
• dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel.

Komitet organizacyjny
• dr inż. Zenon Kierczyński MBA, Wielkopolska Izba Budownictwa, przewodniczący,
• dr inż. Andrzej Boruszak, Wielkopolska Izba Budownictwa,
• dr inż. arch. Gabriela Klause, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
• dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

Uczestnicy konferencji
• poznaniacy,
• uczniowie szkół ponad gimnazjalnych,
• studenci,
• architekci, urbaniści, budowlańcy,
• członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa i innych izb.

Program konferencji

Rejestracja uczestników.

Powitanie gości, wystąpienie pana Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, ogłoszenie roku jubileuszu sześćdziesięciolecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.

Prezentacja multimedialna o Rogerze Sławskim przygotowana przez Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki działające na Wydziale Architektury PP pod kierunkiem dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko,

SESJA PIERWSZA

Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, referat wprowadzający Na co dzień praca. W chwili próby zwycięstwo. Odzyskanie niepodległości przez Polskę z perspektywy Poznania,
Grażyna Kodym-Kozaczko, Okno Polski na świat. Nowe koncepcje funkcjonalne i przestrzenne Poznania u progu niepodległości,
Gabriela Klause, Udział Rogera Sławskiego w polonizacji przestrzeni miejskiej Poznania po odzyskaniu niepodległości.

Dyskusja

PRZERWA KAWOWA I SESJA POSTEROWA

SESJA DRUGA

Georgi Gruew (doktorant IHS UAM) Propaganda w Poznaniu przełomu 1918/1919. Polsko-niemieckie starcie o tożsamość miasta,
Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury PP, prezentacja multimedialna Wirtualne mieszkanie Rogera Sławskiego,
Wystąpienie uczniów Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu,
Wystąpienie uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.

Podsumowanie

PRZERWA KAWOWA I SESJA POSTEROWA

SESJA TERENOWA

Spacer z Teatru Polskiego w kierunku Starego Rynku połączony z omawianiem znaczących obiektów architektonicznych, także autorstwa Rogera Sławskiego,
Zwiedzanie ekspozycji w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości.

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – około g. 16.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI.