Aktualności

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017

17.10.2017

13 października 2017 roku odbyła się gala z okazji Dnia Budowlanych 2017 zorganizowana pod honorowym patronatem pana Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktury i budownictwa.

W gali uczestniczyli:

• Piotr Florek, senator RP,
• minister Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy,
• Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
• Waldemar Witkowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego,
• starosta Jan Grabkowski,
• Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta Poznania,
• dyrektor Ewa Ślęzak Jarczyńska – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – reprezentująca wojewodę wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna,
• dyrektor Lidia Danielska, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Poznaniu,
• dyrektor Aida Januszkiewicz – Piotrowska, wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
• dyrektor Jolanta Goszczyńską, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków,
• Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
• dyrektor Andrzej Nowicki reprezentujący prezydenta Jacka Jaśkowiaka.,
• były minister budownictwa Andrzej Aumiller, dyrektor Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu,
• Jerzy Witczak były wielkopolski okręgowy inspektor nadzoru budowlanego,
• Włodzimierz Draber przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Jerzy Stroński wiceprzewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Henryk Judkowiak, prezes Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
• Izabela Klimaszewska, pełnomocnik Krajowej Rady Izby Architektów RP ds. targów BUDMA,
• Czesław Przybyła, starszy cechu w Wielkopolskim Cechu Rzemiosł Budowlanych,
• Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
• Zbigniew Stochalski, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców,
• (Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
• Krzysztof Antoniewicz, przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZZ „Budowlani”,
• Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy,
• Krzysztof Fiklewicz, były okręgowy inspektor pracy,
• prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnik Poznańskiej,
• prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, zastępca dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej,
• prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński,
• dr inż. Błażej Zgoła,
• dr Przemysław Bartkiewicz,
• Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
• Ludomir Gałdowski z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.
W gali uczestniczyli szefowie i przedstawiciele firm członkowskich oraz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji Gospodarczej.

Podczas gali dyrektor Ewa Ślęzak Jarczyńska kierująca Wydziałem Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została uhonorowana złotą honorową odznaką Izby w uznaniu działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających działalności wielkopolskich firm budowlanych.

Natomiast mecenas Leszek Binkowski odebrał akt powołania na stanowisko prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego.

Decyzją ministra infrastruktury i budownictwa honorową odznakę „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” otrzymali:
• Roman Bauta,
• Janusz Hudzik,
• Mirosław Paech,
• Jacek Sowiński,
• Maciej Sworowski,
• Marek Świtała,
• Jacek Weiss.

W gali uczestniczył Bogdan Strachanowski dyrektor zarządu firmy KRUSZGEO – członek założyciel Izby i jedyny zarządzający firmą od dnia powstania Wielkopolskiej Izby Budownictwa do dziś. Rada Izby uhonorowała go ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ WIB.

Z zaproszonych gości głos zabrali:
• senator Piotr Florek,
• minister Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy,
• marszałek Wojciech Jankowiak,
• starosta Jan Grabkowski,
• dyrektor Ewa Ślęzak Jarczyńska, która odczytała adres okolicznościowy od wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
• Izabela Klimaszewska, pełnomocnik Krajowej Rady Izby Architektów RP ds. targów BUDMA,
• Włodzimierz Draber, przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do uczestników gali wpłynęły liczne adresy okolicznościowe z wieloma słowami życzliwości i z podkreśleniem roli Izby jako reprezentanta branży budowlanej.
Listy przesłali:
• minister infrastruktury i budownictwa – „Wysoko cenię Państwa zaangażowanie i działania na rzecz rozwoju n promocji polskiego budownictwa”,
• dr Krystyna Łybacka, poseł do Parlamentu Europejskiego – „Organizowane przez Wielkopolską Izbę Budownictwa coroczne obchody Dnia Budowlanych są wydarzeniem, które przypomina o znakomitej pracy osób zaangażowanych w realizację procesów budowlanych”,
• Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego – podkreślił znaczenie Izby jako reprezentanta branży budowlanej i życzył wielu sukcesów w działalności na rzecz rozwoju polskiego budownictwa,
• Poseł na sejm RP dr Tadeusz Dziuba – życzył budowlańcom uczestniczącym w gali i wszystkim członkom Izby kolejnych sukcesów w działalności zawodowej, a także umacniania pozytywnego wizerunku wielkopolskich budowlańców,
• Zbigniew Janowski przewodniczący Związku Zawodowego BUDOWLANI – „W imieniu własnym oraz Zarządu Krajowego Związku Zawodowego BUDOWLANI życzę Izbie wielu sukcesów w działalności na rzecz wielkopolskiego i ogólnopolskiego środowiska budowlanego. Wasza Izba jest jedną z najważniejszych organizacji polskiego budownictwa, szanowaną i cenioną w kraju. Wasz głos w sprawach naszego sektora liczy się więc szczególnie. Uprzejmie proszę o przekazanie serdecznych gratulacji wszystkim osobom wyróżnionym z okazji tegorocznego budowlanego święta”,
• prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak przekazał uczestnikom gali serdeczne życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej, a także wyraził uznanie dla działań podejmowanych przez Izbę,
• były wiceminister budownictwa Piotr Styczeń przekazał życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz satysfakcji w działalności izbowej.

Po części oficjalnej rozpoczął się bankiet, podczas którego był czas na rozmowy nie tylko na tematy budowlane.

Dziękujemy sponsorom - firmom:
• PWD DEWELOPER, www.pwd-mieszkania.pl,
• ATANER,www.ataner.pl,
• LEPIKO, www.lepiko.pl,
• Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, www.wpip.pl,
• BUDOPOL – POZNAŃ, www.budopol.poznan.pl,
• CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE, www.cieplownik.pl,
• CONDIX, www.condix.pl,
• DOMBUD, www.dombud-nt.pl,
• KRUSZGEO, www.kruszgeo.poznan.pl.