Aktualności

STUDIA PODYPLOMOWE DLA BUDOWLAŃCÓW I PRAWNIKÓW FIRM BUDOWLANYCH

10.07.2017

W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia Łazarskiego zaprasza firmy członkowskie Wielkopolskiej Izby Budownictwa na dwa kierunki studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany:
• proces inwestycyjno-budowlany dla inżynierów – dla pracowników pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
• proces inwestycyjno-budowlany dla prawników – dla prawników obsługujących firmy.

Program studiów proces inwestycyjno-budowlany dla inżynierów (https://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/proces-inwestycyjno-budowlany-zagadnienia-prawne-dla-inzynierow/) jest atrakcyjny głównie dla osób, które kierują budową lub innymi robotami budowlanymi albo wykonują nadzór inwestorski. Studia są również przeznaczone dla osób, które w toku sporów o roboty budowlane pełnią albo chciałyby pełnić funkcje biegłych sądowych.

Program studiów obejmuje przedstawienie procesu inwestycyjno-budowlanego na podstawie aktualnego i projektowanego stanu prawnego (na podstawie projektowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego), w sposób kompleksowy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych dla osób wykonujących funkcje techniczne w ramach procesu inwestycyjnego oraz szczegółowe omówienie praw i obowiązków uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej.

W programie studiów m.in. takie przedmioty, jak:
• lokalizacja planowanych inwestycji na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje lokalizacyjne, wymagania dotyczące inwestycji i przygotowanie inwestycji,
• kosztorysowanie i wycena robót budowlanych,
• dokumentacja budowy,
• organy nadzoru budowlanego na budowie – uprawnienia, sankcje, kontrole,
• Building Information Modeling,
• FIDIC,
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie,
• wybrane zagadnienia z zakresu procesu w sprawach o roboty budowlane,
• odpowiedzialność karna w budownictwie.

Zasadniczym celem studiów Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników (https://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/proces-inwestycyjno-budowlany-dla-prawnikow/) jest wyposażenie prawników, głównie radców prawnych i adwokatów, ale również aplikantów radcowskich i adwokackich w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne w związku z obsługą prawną podmiotu działającego w sektorze budowalnym oraz w toku prowadzenia procesu wynikłego z umowy o roboty budowlane.

Dla uczestników studiów zostały zaplanowane m.in. zajęcia z zakresu:
• metodyki zawierania umów o roboty budowlane,
• metodyki prowadzenia procesu w sprawach o roboty budowlane,
• przebiegu postępowania sądowego w sprawie o roboty budowlane – symulacja sporu i procesu oraz upadłości i restrukturyzacji deweloperów.