Aktualności

KONFERENCJA „TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTA W KRAJOBRAZIE WIELKOPOLSKICH MIAST I WSI”

28.03.2017

Pierwsza konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współpracy z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Zespołem Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu zakończyła się sukcesem.

W konferencji uczestniczyło około 150 osób.

Celem konferencji było przybliżenie sylwetki Rogera Sławskiego i jego twórczości architektonicznej. Warsztat projektowy Sławskiego i wręcz naturalny kontekstualizm twórczości mogą stanowić wzorzec i źródło inspiracji dla współczesnych architektów, budowniczych oraz inwestorów.

Sesję pierwszą prowadziła dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP. W programie znalazły się poniższe referaty:

 • Roger Sławski, jego epoka i jego oeuvre,
  dr inż. arch. Gabriela Klause,
 • Poznańskie środowisko architektoniczne w epoce Rogera Sławskiego,
  dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko,
 • Wywiad z Krystyną Sławską, wnuczką Rogera Sławskiego (prezentacja multimedialna),
  Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

W sesji drugiej prowadzonej przez dr hab. inż. architekt Elżbietę Raszeję, prof. UAP wygłoszono trzy referaty:

 • Siedziba ziemiańska jako element krajobrazu Wielkopolski na początku XX wieku,
  mgr inż. arch. kraj. Daniel Mikulski,
 • Kościół Św. Trójcy w Bydgoszczy i jego architektoniczny kontekst,
  studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • Roger Sławski patronem Zespołu Szkół Budowlanych. Od niego się uczymy,
  uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego.

W przerwie między sesjami referatowymi odbyła się sesja posterowa z udziałem uczniów szkól budowlanych z Wielkopolski.

W ramach sesji terenowej uczestnicy konferencji prowadzeni przez mgr Jolantę Zielińską i mgr. inż. Krzysztofa Stachowiaka odbyli spacer po wybranych poznańskich realizacjach Rogera Sławskiego. Pierwszym obiektem na trasie spaceru był budynek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Drugim obiektem była kamienica Towarzystwa Ubezpieczeniowego Union.

Konferencja zakończyła się w Sali Białej Hotelu Bazar, gdzie mgr inż. arch. Wojciech Łakiński z Biura Architektonicznego ASPA&ZAPA opowiedział o projekcie rewaloryzacji hotelu i o przywróceniu świetności Sali Białej.

 

Fot. TeKa.