Aktualności

25 LAT IZBY - ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW IZBY

28.02.2017

Postanowieniem prezydenta RP z 16 grudnia 2016 r. za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczony został pan Bolesław Jerzy Stasik.

Postanowieniem prezydenta RP z 22 listopada 2016 r. za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali pan Roman Tuczyński i pan Zbigniew Antoni Ziała.

Wojewoda wielkopolski pan Zbigniew Hoffmann w uznaniu wkładu pracy i uzyskanych osiągnięć wyróżnił medalem im. Witolda Celichowskiego pana Ryszarda Szulca prezesa firmy ATANER.
Patron medalu Witold Celichowski, to pierwszy wojewoda poznański w odrodzonej Polsce, twórca polskiej administracji po latach zaboru, który do dziś pozostaje symbolem niezłomnej służby dla dobra państwa polskiego.

Decyzją z 29 grudnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa nadał honorową odznakę „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” zasłużonym członkom Izby. Wyróżnieni zostali:
• pan Roman Bauta (odznaka będzie wręczona w innym terminie),
• pan Józef Dolata,
• pan Paweł Judkowiak,
• pan Krzysztof Karwowski,
• pan Ryszard Kopacz,
• pan Wiesław Mroczkowski,
• pan Maciej Sworowski (odznaka będzie wręczona w innym terminie),
• pan Marek Świtała (odznaka będzie wręczona w innym terminie),
• pan Jarosław Wojciechowski.

Aktu dekoracji wyżej wymienionych osób dokonała pani wicewojewoda Marlena Maląg.

Decyzją kapituły odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego oraz uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego nr 3219/2017 z 2 lutego 2017 r. wyróżniono odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego, na wniosek Wielkopolskiej Izby Budownictwa:
• pana Krzysztofa Dybizbańskiego,
• pana Krzysztofa Raczka
za wieloletni wkład i wizjonerskie podejście do rozwoju budownictwa w Wielkopolsce oraz promocję regionu.
W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego odznaczenia wręczył pan Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Następnie pan marszałek wręczył odznakę „Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP” panu Zenonowi Małkowskiemu.

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Budownictwa Krajowa Izba Gospodarcza wyróżniła osoby zasłużone dla samorządu gospodarczego. Decyzją prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Medal pamiątkowy 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej i odrodzenia samorządu gospodarczego” otrzymali:
• pan Andrzej Boruszak,
• pan Paweł Klepka,
• pan Janusz Wolak.
W imieniu prezesa Krajowej Izby Gospodarczej odznaki wręczył pan dyrektor Michał Konwicki.

Decyzją rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa złotą honorową odznaką Izby została wyróżniona pani Monika Przybysz. Odznakę wręczył prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa dr inż. Marek Szczęsny.

W imieniu wyróżnionych podziękował pan prezes Bolesław Jerzy Stasik.

W gali uczestniczyli przedstawiciele dwu z trzech firm, członków założycieli Wielkopolskiej Izby Budownictwa, 25 lat aktywnie działających w Izbie na rzecz rozwoju polskiego budownictwa.
W gali nie uczestniczył pana Jan Tuszyński prezes Agencji Inwestycyjna Sp. z o. o. jednego z pierwszych deweloperów na poznańskim rynku mieszkaniowym, który otrzyma okolicznościowy dyplom w innym terminie.
Dyplomy odebrali:
• pan dyrektor Ryszard Kaźmierczak reprezentujący pana Bogdana Strachanowskiego prezesa firmy KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie,
• pan Zbigniew Ziała prezes firmy WUPRINŻ SA.

Fot. TeKa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z gali dwudziestopięciolecia w TELESKOPIE

http://poznan.tvp.pl/28975727/07022017-godz2000

Czas od 15’14’’ do 16’38’’