Aktualności

Z inicjatywy zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych prof. Tomasz Błaszczyńskiego oraz kierownika Zakładu TOB w IKB prof. Jerzego Pasławskiego, a także ze współinicjatywy dyrekcji ZSB Zespół Szkół Budowlanych z ulicy Grunwaldzkiej oraz Politechnika Poznańska podpisały porozumienie o współpracy.

Dzięki tej umowie uczniowie ZSB będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć i laboratoriów na Politechnice. Wykładowcy Politechniki będą również brać udział w wybranych zajęciach szkolnych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w szkole.

» czytaj więcej

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu realizował projekt Leonardo da  Vinci pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie” (nr projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296).

» czytaj więcej

23 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja poświęcona ocenie pierwszego półrocza funkcjonowania rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”’

» czytaj więcej

W organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Bezpieczna budowa” zwyciężyła inwestycja BASF, realizowana w Środzie Śląskiej przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwie Inżynierii Przemysłowej.

» czytaj więcej

W piątek 11 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego Parku Rozrywki „Rodzinka” w Skórzewie przy ul. Skórzewskiej 19.

» czytaj więcej

<<< Strona 21 z 23 >>>