Aktualności

10 stycznia 2019 r. Izba zorganizowała konferencję poświęconą dwu tematom:

  • ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • program MIESZKANIE PLUS w Wielkopolsce.

» czytaj więcej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce powołać do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego będą wypłacane pieniądze klientom upadających firm deweloperskich. Pana zdaniem to dobry pomysł?
MAREK SZCZĘSNY: Nie, wręcz fatalny. Jestem przeciwnikiem powoływania do życia tego rodzaju funduszu. Przecież nic złego nie wydarzyło się na rynku deweloperskim, co uzasadniałoby powołanie go do życia. Nie było masowych upadłości deweloperów ani utraty mieszkań przez ich klientów. Nie rozumiem więc, jaki jest sens tworzenia tego rodzaju funduszu?

» czytaj więcej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 12 stycznia 2019 r.
dr. Szczepana Gawłowskiego,
wybitnego przedsiębiorcy i społecznika,
założyciela i wieloletniego prezesa firmy KREISEL.

» czytaj więcej

Wielkopolska Izba Budownictwa przesłała na ręce prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Jedyną korzystną zmianą w drugiej wersji nowelizacji ustawy deweloperskiej jest zmiana sankcji z odstąpienia przez klienta od umowy deweloperskiej, w przypadku nieusunięcia wad zgłoszonych, na prawo dokonania przez nabywcę naprawy na koszt dewelopera. Natomiast wprowadzone przez UKOiK zmiany w stosunku do projektu z dnia 18.05.2018 r. są niewielkie – utrzymują dotychczasowe najbardziej niekorzystne zapisy, a utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego może wygenerować jeszcze większe koszty.

» czytaj więcej

WIGILIA WIB

22.12.2018

Wigilię Wielkopolskiej Izby Budownictwa tradycyjnie rozpoczęły jasełka przygotowane przez teatrzyk TYGIELEK z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.
Brawa dla twórców jasełek:
•    aktorów – uczniów ZSB,
•    pani Alicji Maksymiuk– za scenariusz i reżyserię,
•    pani Jolanty Zielińskiej – za reżyserię,
•    pani Ewy Zielińskiej i księdza dr. Jacka Zjawina – za oprawę muzyczną,
•    pana Krzysztofa Stachowiaka – za scenografię.

» czytaj więcej

<<< Strona 2 z 20 >>>