Aktualności

8 czerwca 2017 roku Izba zorganizowała we współpracy z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners bezpłatne szkolenie na temat Postępowania w sprawach budowlanych po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

» czytaj więcej

Pierwsza konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współpracy z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Zespołem Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu zakończyła się sukcesem.

» czytaj więcej

Z inicjatywy pana dr. inż. Andrzeja Boruszaka Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i z Głosem Wielkopolskim zorganizowała konkurs o statuetkę im. Rogera Sławskiego przyznawaną w trzech kategoriach:

  1. wielkopolska firma roku w budownictwie,
  2. edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie,
  3. wielkopolski człowiek roku w budownictwie.

» czytaj więcej

Postanowieniem prezydenta RP z 16 grudnia 2016 r. za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczony został pan Bolesław Jerzy Stasik.

» czytaj więcej

Z okazji dwudziestopięciolecia Izby otrzymaliśmy wiele adresów okolicznościowych.

» czytaj więcej

<<< Strona 2 z 13 >>>