Aktualności

W czerwcu 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP miał miejsce Dzień Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

» czytaj więcej

Idea i cel konferencji
Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zatytułowana „BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” miała na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości.

» czytaj więcej

W Hotelu HP Park odbył się jubileusz z okazji trzydziestolecia firmy Matbet. Gospodarz imprezy – Tomasz Banaszyk wraz z małżonką Anitą i dziećmi: Agatą, Nastazją i Mateuszem, witał wszystkich gości prezentami, którymi goście byli obdarowywani pod koniec uroczystości. Specjalnie przygotowana na tę okazję „ścianka” umożliwiała zrobienie pamiątkowej fotografii z prezesem.

» czytaj więcej

23 maja 2018 roku – Teatr Polski w Poznaniu, g. 9.30.

Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA" zatytułowana "BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” ma na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości. Jedną z nich była wielopokoleniowa praca organiczna, którą z sukcesami kontynuowano w warunkach odrodzonej Rzeczypospolitej.

» czytaj więcej

CZŁONKOWIE, PRZYJACIELE I SYMPATYCY WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Szanowni Państwo.

Życzę pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

» czytaj więcej

<<< Strona 2 z 17 >>>