Aktualności

12 sierpnia 2019 r. Izba przesłała do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów negatywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html.

29 sierpnia Izba otrzymała do wiadomości poniższe pismo.

» czytaj więcej

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583 Warszawa

Dot. projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358).

Szanowny Panie Premierze.

         Wielkopolska Izba Budownictwa pismem z 20 grudnia 2018 r. l.dz. 67/2018 przesłała na ręce pana Marka Niechciała prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358).

» czytaj więcej

Na XXVII walnym zgromadzeniu WIB się 25 czerwca 2019 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został wybrany po raz jedenasty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!
Kontrkandydatem był pan mgr inż. Zenon Małkowski.

» czytaj więcej

W dniach 5 – 7 czerwca 2019 r. przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Budownictwa, dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego wzięli udział w kolejnej edycji projektu ERASMUS+ pt. ,,Securing of Experts in the Construction Industry” (Zabezpieczenie kadry zawodowej w przemyśle budowlanym).

» czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania – z doświadczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”.
Seminarium odbędzie się 4 czerwca br. (wtorek) w sali konferencyjnej na parterze w biurowcu OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A. Początek o g. 10.00.

» czytaj więcej

<<< Strona 2 z 23 >>>