Aktualności

Wielkopolska Izba Budownictwa z partnerami – Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zorganizowała konferencję z udziałem miejskiego konserwatora zabytków mgr Joanny Bielawskiej Pałczyńskiej.
Temat przewodni konferencji to DBAŁOŚĆ O ZABYTKI ARCHITEKTURY STOLICY WIELKOPOLSKI A ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO BUDOWNICTWA W POZNANIU.

» czytaj więcej

24 października 2014 r. odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Budowlanych 2014, nad którą honorowy patronat objęła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Po przyjęciu przez panią premier teki unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości gala została objęta honorowym patronatem przez Marię Wasiak minister infrastruktury i rozwoju.

» czytaj więcej

Z inicjatywy zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych prof. Tomasz Błaszczyńskiego oraz kierownika Zakładu TOB w IKB prof. Jerzego Pasławskiego, a także ze współinicjatywy dyrekcji ZSB Zespół Szkół Budowlanych z ulicy Grunwaldzkiej oraz Politechnika Poznańska podpisały porozumienie o współpracy.

Dzięki tej umowie uczniowie ZSB będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć i laboratoriów na Politechnice. Wykładowcy Politechniki będą również brać udział w wybranych zajęciach szkolnych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w szkole.

» czytaj więcej

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu realizował projekt Leonardo da  Vinci pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie” (nr projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296).

» czytaj więcej

23 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja poświęcona ocenie pierwszego półrocza funkcjonowania rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”’

» czytaj więcej

<<< Strona 18 z 20 >>>