Aktualności

Potrafimy z Polski zrobić piękny kraj, a „Kreator Budownictwa” ma za zadanie inspirować niezależnie od branży - mówił przewodniczący Rady Nadzorczej wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, otwierając 12 grudnia 2014 roku Galę rozdania nagród „Kreator Budownictwa”. W tym roku tytułem „Kreatora Budownictwa” nagrodzono 19 firm z całej Polski. Wśród uhonorowanych znalazła się firma MATBET www.matbet.pl z siedzibą w Sadach.

» czytaj więcej

Tym razem spotkanie przyjaciół, sympatyków i członków Izby odbyło się w OMEDZE.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od jasełek przygotowanych przez teatrzyk TYGIELEK z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.

» czytaj więcej

Wielkopolska Izba Budownictwa z partnerami – Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zorganizowała konferencję z udziałem miejskiego konserwatora zabytków mgr Joanny Bielawskiej Pałczyńskiej.
Temat przewodni konferencji to DBAŁOŚĆ O ZABYTKI ARCHITEKTURY STOLICY WIELKOPOLSKI A ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO BUDOWNICTWA W POZNANIU.

» czytaj więcej

24 października 2014 r. odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Budowlanych 2014, nad którą honorowy patronat objęła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Po przyjęciu przez panią premier teki unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości gala została objęta honorowym patronatem przez Marię Wasiak minister infrastruktury i rozwoju.

» czytaj więcej

Z inicjatywy zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych prof. Tomasz Błaszczyńskiego oraz kierownika Zakładu TOB w IKB prof. Jerzego Pasławskiego, a także ze współinicjatywy dyrekcji ZSB Zespół Szkół Budowlanych z ulicy Grunwaldzkiej oraz Politechnika Poznańska podpisały porozumienie o współpracy.

Dzięki tej umowie uczniowie ZSB będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć i laboratoriów na Politechnice. Wykładowcy Politechniki będą również brać udział w wybranych zajęciach szkolnych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w szkole.

» czytaj więcej

<<< Strona 16 z 19 >>>