Honorowa odznaka WIB

HONOROWA ODZNAKA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W POZNANIU ma trzy klasy:

  • złota honorowa odznaka Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
  • srebrna honorowa odznaka Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
  • brązowa honorowa odznaka Wielkopolskiej Izby Budownictwa. 

Odznakę honorową nadaje rada Wielkopolskiej Izby Budowncitwa na wniosek firmy członkowskiej bądź też z własnej inicjatywy.

Informacja o ostatnio nadanych odznakach pod adresem http://wib.com.pl/dwudziestopieciolecie-matbetu-2/rada-izby-uhonorowala-pracownikow-matbetu.html.