MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Postanowieniem Prezydenta RP z 10 października 2014 r. za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej zostały odznaczone:
• Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – Maria Lipiecka,
• Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Ewa Pelz.

Wojewoda Piotr Florek dekoruje Marię Lipecką Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Maria Lipiecka ma 36 lat stażu pracy. 20.08.1978 r. rozpoczęła pracę w Spółdzielni Pracy Zaopatrzenia i Handlu w Poznaniu. W latach 1992 – 1994 pracowała w PW Mar-Ka sp. z o. o. Od września 1994 r. pracuje w Ciepłowniku najpierw jako specjalista ds. ekonomicznych, a od 30.09.2012 r. jako wiceprezes zarządu. Od 01.10.2012 r. jest wspólnikiem Ciepłownik Ekoinwestycje sp. z o.o. sp. k. Zajmuje się sprawami ekonomiczno-prawnymi oraz finansowymi. Dzięki jej staraniom zawarto wiele umów (wymiana ok. 400 kotłowni węglowo-koksowych na gazowe lub olejowe, budowa kotłowni gazowych; wymiana ok. 200 km sieci ciepłowniczych na sieci preizolowane). W ramach projektu EBOR przygotowała spółkę do wymiany 600 węzłów hydroelewatorowych na energooszczędne wymiennikowe na Ratajach i Winogradach w Poznaniu. Prowadziła w zakresie finansowym takie projekty, jak: kompleksowa modernizacja CO z klimatyzacją w Teatrze Wielkim w Poznaniu, kotłownia gazowa 3 MW dla PKP w Poznaniu, modernizacja CO bazyliki na Św. Górze w Gostyniu (odnawialne źródła energii). W 2000 r. z jej inicjatywy dokonano przebranżowienia firmy (70 % robót zadania ogólnobudowlane, 30 % roboty sanitarne). Maria Lipiecka prowadziła od strony finansowej m. in. modernizację budynku Technikum Budowlanego w Lesznie dla Sądu Rejonowego, budowę hal Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie i w Pyrzycach, modernizację systemu cieplnego na terenie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie, modernizację internatu Technikum Samochodowego na Dom Pomocy Społ. w Poznaniu, adaptację budynku internatu ZSO dla potrzeb Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Złotowie, budowę oddziału Szpitala Immunologicznego w Śremie i modernizację zabytkowego obiektu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Dzięki zapewnieniu przez Marię Lipiecką finansowania wykonano m. in. remont skrzydła zamku książąt pomorskich w Szczecinku, układy solarne w Szpitalu w Lesznie oraz na os. Batorego w Łasku. Wykonywana przez firmę od 10 lat termomodernizacja budynków (Gimnazjum nr 4 i SP w Inowrocławiu, LO na os. Orła Białego i Kopernika w Poznaniu i inne) jest prowadzona kompleksowo od strony ekonomiczno-finansowej przez Marię Lipiecką. W jej dorobku znalazło się wiele inwestycji w ramach Pzp. Z inicjatywy Marii Lipieckiej spółka w 2008 r. rozpoczęła działalność deweloperską. Dzięki jej zaangażowaniu oraz zdolnościom menedżerskim projekt zakończył się sukcesem. Jej profesjonalizm dał efekt w postaci wielu prestiżowych wyróżnień dla firmy. Maria Lipiecka działa charytatywnie i wspiera wiele społecznych projektów m.in.: Caritas – pomoc dla powodzian, WOŚP, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, SOS Wioski Dziecięce, SSC „Pomoc”, Hospicjum Domowe, Przedszkola Specjalne „Orzeszek” i inne.

Moment dekoracji Ewy Pelz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

Ewa Pelz ma 23 lata stażu pracy i jest długoletnim pracownikiem firmy. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, kierunek finanse oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości. Jej cała kariera zawodowa związana jest ze służbami finansowo-księgowymi w branży budowlanej. W roku 1991 rozpoczęła pracę na stanowisku samodzielnej księgowej w Rzemieślniczym Zakładzie Szklarskim. Od roku 1994 czyli od początku istnienia spółki jest pracownikiem firmy Ciepłownik. Pracowała jako specjalista ds. ekonomicznych, specjalista ds. księgowości finansowej – kasjer, od roku 2003 roku – główna księgowa – prokurent. Przechodząc przez kolejne szczeble awansów, czynnie uczestniczyła w tworzeniu i stałym rozwoju firmy. Dział księgowości – w oparciu o stworzoną przez Ewę Pelz na potrzeby spółki – politykę rachunkowości – wzorowo współpracuje ze służbami technicznymi. Dzięki zapewnieniu przez Ewę Pelz środków na finansowanie nowoczesnych technologii i systemów, firma jest liderem w Polsce w swojej branży. Dzięki jej zaangażowaniu, realizowane kontrakty o roboty budowlane są rozliczane zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi, co owocuje dobrą współpracą z inwestorami. Przekłada się to bezpośrednio na wysoką dyscyplinę finansową tak w zakresie otrzymywanych należności, jak też regulowania zobowiązań. Rzetelne opracowania i raporty wraz z jej kompetentną opinią stanowią dla zarządu podstawę w podejmowaniu kluczowych decyzji. Profesjonalizm i skuteczne operatywne zarządzanie płynnością przez Ewę Pelz umożliwia firmie dostęp do środków niezbędnych do finansowania nowoczesnych technologii budowlanych i do ustawicznego rozwoju. Ma duży wkład w tworzenie procedur organizacyjnych w zakresie działalności firmy, które przyczyniły się do wzrostu dyscypliny finansowej oraz uporządkowania procedury rozliczania realizowanych przedsięwzięć. Jej wysokie kompetencje w zakresie przepływów pieniężnych gwarantują firmie bezpieczne finansowanie działalności, a także umożliwiają terminowe regulowanie zobowiązań. Ewa Pelz jest koleżeńska i chętnie służy pomocą innym pracownikom firmy. Ma swój udział w uzyskaniu przez firmę wielu wyróżnień.

Gratulujemy!

Fot. TeKa