FIRMA CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE ZASŁUŻONA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Decyzją kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” z 15 października 2014 roku i uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego z 16 października 2014 r. na wniosek Wielkopolskiej Izby Budownictwa firma CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o. o. Spółka komandytowa otrzymała „Odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, za realizację zadań na rzecz województwa wielkopolskiego, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Wielkopolski oraz dbałość o ochronę środowiska.

Odznakę honorową wręczył Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego na gali z okazji Dnia Budowlanych Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Gratulujemy!

 

Od lewej – prezes Maria Lipiecka, prezes Krzysztof Lipiecki i marszałek Wojciech Jankowiak

Fot. TeKa