DWUDZIESTOLECIE FIRMY CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE

Firma Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. sp. k. (http://www.cieplownik.pl/) w ciągu dwudziestu lat działalności przyczyniła się znacząco do rozwoju Wielkopolski.

Spółka wykonała na terenie Wielkopolski i Poznania ogrom prac związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją, a także roboty remontowo-budowlane.

Inwestycje związane z ochroną środowiska były realizowane w Poznaniu i w całym województwie wielkopolskim.

W pierwszej kolejności były to prace związane z likwidacją kotłowni węglowych i budową kotłowni gazowych lub olejowych. Można tutaj wymienić poniższe przedsięwzięcia:
• Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc Poznań – modernizacja kotłowni głównej przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu o mocy 3MW,
• trzy kotłownie lokalne w budynkach mieszkalnych dla Obrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie,
• Medyczne Studium Zawodowe ul. Szamarzewskiego 99, Poznań, kotłownia olejowa o mocy 250 kW,
• Powiatowy Urząd Pracy ul. Czarneckiego 9, Poznań, kotłownia olejowa o mocy 200 kW,
• Szkoła Podstawowa w Więckowicach, kotłownia gazowa o mocy 400 kW,
• kino Wielkopolanin w Buku, kotłownia gazowa o mocy 110 kW,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kobylnikach – wykonanie kotłowni olejowej o mocy 800 kW,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Parzęczewie – wykonanie 3 kotłowni w blokach mieszkalnych,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pamiątkowie – wykonanie 2 kotłowni olejowych wraz z budową sieci preizolowanej,
• Zespół Szkół Rolniczych im. A. Mickiewicza w Objezierzu – likwidacja 2 kotłowni węglowych, budowa kotłowni olejowej z siecią cieplną,
• Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Wlkp., budowa kotłowni gazowej o mocy 1,5 MW,
• Szkoła Podstawowa w Dusznikach Wlkp., kotłownia gazowa o mocy 500 kW,
• Obrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie – modernizacja systemu ciepłowniczego budynków Obrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie,
• Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Kościan, modernizacja kotłowni o mocy 700 kW,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołaszewie – wykonanie kotłowni olejowej w budynku nr 2 w Karolewie, gmina Bojanowo,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku, kotłownia gazowa wolnostojąca o mocy 395 kW,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Woli Skorzęckiej, kotłownia olejowa o mocy 225 kW,
• Szkoła Podstawowa w gminie Kwilcz, gazowa kotłownia o mocy 400 kW,
• Szkoła Podstawowa  w Żydowie, gm. Rokietnica, kotłownia opalana gazem o mocy 400 kW,
• budynki szkolne we Wrześni Otocznie, Marzenin, kotłownia gazowa o mocy 200 kW,
• Jednostka Wojskowa nr 2266 Poznań Ławica, modernizacja kotłowni na gazowo-olejową o mocy 2,2 MW,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wierzonce, kotłownia gazowa o mocy 450 kW,
• PEC Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 1a, Jarocin, kotłownia osiedlowa, ul. Kasztanowa,
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, modernizacja systemu cieplnego wraz z budową sieci cieplnej i 14 węzłów cieplnych w obiektach szpitalnych (otrzymane tytułu HIT 2003),
• Zakład Karny Wronki, modernizacja systemu grzewczego,
• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu ,Rolno – Spożywczego, ul. Dworcowa 5 Szreniawa, Komorniki, remont kotłowni na gazową o mocy 150 kW,
• Zakład Leczenia Uzależnień Charcice 12, Chrzypsko Wielkie, kotłownia gazowa o mocy 700 kW,
• Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska ,ul. Maya 28, Kościan – zakład produkcyjny, budowa kotłowni gazowej o mocy 2,44 MW produkującej parę technologiczną,
• Sąd Rejonowy, ul. Piłsudskiego 57,Oborniki, kotłownia gazowa o mocy 200 kW,
• H. Cegielski Poznań SA, remont kotłowni – kocioł parowy 6,5 MW,
• ZUS Poznań, ul. Dąbrowskiego, ul. Fabryczna, remont węzła cieplnego i kotłowni,
• Teatr Wielki w Poznaniu, modernizacja systemu ogrzewania z całkowitą wymianą grzejników z instalacją miedzianą, budową węzła cieplnego i montażem klimatyzacji Opery.

Następnie trzeba wymienić likwidację kotłowni węglowych połączoną z budową sieci cieplnych i przyłączy oraz z budową węzłów cieplnych:
• Sąd Okręgowy w Poznaniu, Komenda Policji Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu, Sąd Rejonowy i Areszt Śledczy przy ul. Młyńska w Poznaniu – w jednym zadaniu,
• Uniwersytet im. A. Mickiewicza  w Poznaniu – Collegium Iuridicum, Maius, Minus, budynek dydaktyczny, NOT w Poznaniu – w jednym zadaniu,
• Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Rejonowy, ul. Dojazd 30, Poznań – zaprojektowanie i wykonanie modernizacji  systemu ciepłowniczego osiedla mieszkaniowego w Biedrusku o mocy sumarycznej 5MW,
• Dom Studencki Jowita,
• budynki mieszkalne dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy Poznań przy ul. Górczyńskiej, Palacza, Kordeckiego, Piotra Skargi, Ściegiennego, Sielskiej,
• likwidacja 9 kotłowni c.o., budowa 6 węzłów cieplnych w Poznaniu, ul. 29 Lutego, ul. Młyńska, ul. Mickiewicza dla PEC SA ul. Świerzawska 18, Poznań,
• Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
• Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, wykonanie sieci cieplnych z rur preizolowanych c.o. i c.w. na terenie Ośrodka (cały kompleks),
• port lotniczy, terminal pasażerski, Poznań Ławica ul. Bukowskiej Poznań – roboty instalacyjne trzech kotłowni i instalacji c.o.
Często wraz z ww. pracami wymieniano całość grzejników i niskosprawną instalację wewnętrzną. Prace polegały na wymianie starych rur i grzejników na wysokoparametrowe instalacje z wykorzystaniem grzejników konwektorowych i rur miedzianych.

Spółka wykonała również na terenie Wielkopolski wiele prac z dziedziny odnawialnych źródeł energii:
• Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu – modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z montażem układu solarnego oraz budowa sieci cieplnej preizolowanej i wymiana grzejników w zabytkowej bazylice z XVII wieku,
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – wykonanie instalacji solarnej (kolektory słoneczne) wraz z wymianą zaworów oraz instalacją z miedzi,
• Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny w Górznie – budowa instalacji solarnego podgrzewu ciepłej wody (kolektory solarne) – montaż ogrzewania,
• Akademia Medyczna w Poznaniu – wykonanie i montaż systemu solarnego w Szpitalu Kli¬nicznym nr 5, montaż nowego układu technologicznego kotłowni opalanej paliwem stałym (ekogroszek),
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Tomyślu – montaż instalacji kolektorów słonecznych i podłączenie do istniejącej kotłowni.

Spółka zrealizowała w Poznaniu i Wielkopolsce wiele robót w zakresie termomodernizacji budynków, m. in.:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, os. Czecha 59, Poznań,
• Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Łukaszewicza 9/13, Poznań,
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”, os. Kopernika, ul. Galileusza 6, ul. Promienista 164, ul. Keplera 3, 6, 8,
• Areszt Śledczy w Poznaniu,
• Gimnazjum nr 7 na Os. im. M. Kopernika w Poznaniu,
• Szkoła Podstawowa w Szamotułach,
• Sąd Rejonowy i Prokuratura w Lesznie przy ul. Konarskiego.

Firma wykonała w Wielkopolsce również szereg robót remontowo-budowlanych, m.in.:
• adaptacja byłego budynku fabrycznego na Sąd Rejonowy w Poznaniu ul. Kamiennogórska,
• adaptacja byłego Technikum Budowlanego w Lesznie na Sąd Rejonowy,
• adaptacja byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie na Sąd Rejonowy,
• adaptacja byłego budynku internatu Technikum Szkół Samochodowych na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa w Poznaniu,
• rozbudowa Szpitala Reumatologicznego w Śremie – budowa oddziału wraz z łącznikiem, z dwoma salami operacyjnymi i salami z łóżkami,
• Zakład Poprawczy, ul. Wągrowska 9, Poznań, adaptacja budynku,
• Sąd Okręgowy ul. Piaskowa 4 – 5, Poznań, remont obiektu,
• Urząd Statystyczny, ul. Wojska Polskiego, Poznań, rozbudowa i modernizacja budynku,
• Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, przedszkole ul. Zielarska 2, Plewiska – adaptacja hotelu na przedszkole,
• remont budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach,
• Urząd Miejski – Główny Rynek 20, Kalisz, remont i termomodernizacja urzędu,
• Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 1, ul. Tuwima, Kalisz, modernizacja obiektu,
• remonty sądów w Lesznie przy ul. Chrobrego, Wolsztynie przy ul. Mickiewicza i ul. Poniatowskiego,
• budowa budynku operacyjno-łóżkowego dla Szpitala Reumatologicznego w Śremie.

Spółka ma swój trwały znaczący udział w rozwoju województwa wielkopolskiego. Inwestorzy zgodnie uznają, że wykonane przez firmę Ciepłownik roboty cechuje estetyka, terminowość i najwyższa jakość.

Zapraszamy także pod adresy: