Aktualności

Pan Prezes Marek Niechciał
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do wiadomości:
Pan Premier Mateusz Morawiecki,
Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury,
Pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Pan dr Bogdan Rzońca, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
Polski Związek Firm Deweloperskich. 

Wielkopolska Izba Budownictwa reprezentuje członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej. Do zadań statutowych Izby należy między innymi udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom skupionym w Izbie, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie projektów aktów legislacyjnych i wystąpienia do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków Izby. W związku z powyższym, realizując statutowy obowiązek, Izba występuje w imieniu deweloperów zrzeszonych w Izbie z uwagami dotyczącymi projektu nowelizacji (zwanego dalej: „projektem”) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1468) – zwanej dalej: „ustawą deweloperską”. Prace legislacyjne są obecnie na etapie konsultacji społecznych.

» czytaj więcej

15 LAT STYROPOZU

27.07.2018

Poznański producent styropianu – firma STYROPOZ – członek Wielkopolskiej Izby Budownictwa obchodził jubileusz 15 lat działalności.

» czytaj więcej

Podczas uroczystej gali z okazji XXV rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Dariusz Stasik prezes WPIP – członka WIB – odebrał z rąk Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego, podziękowania za działania na rzecz szerzenia idei zrównoważonego budownictwa.

» czytaj więcej

W czerwcu 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP miał miejsce Dzień Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

» czytaj więcej

Idea i cel konferencji
Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zatytułowana „BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” miała na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości.

» czytaj więcej

Strona 1 z 17 >>>