Aktualności

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 17 lipca 2020 roku po ciężkiej chorobie
odszedł

śp. mgr inż. Jerzy Gładysiak,

» czytaj więcej

Zapraszamy do lektury elektronicznej wersji najnowszego wydania naszego kwartalnika.

» czytaj więcej

1 czerwca br. Zespół Szkół Budowlanych odwiedził Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego odwiedził poseł dr Bartłomiej Wróblewski.

» czytaj więcej

Informujemy, że na podstawie art. 15zzh ust. 1 tarczy antykryzysowej minister finansów w drodze rozporządzenia określił późniejszy termin na sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do KRS sprawozdań finansowych oraz z działalności, a w konsekwencji również zmienił termin odbycia walnych zgromadzeń zatwierdzających ww. sprawozdania.

» czytaj więcej

Strona 1 z 27 >>>