Aktualności

25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę – wizyta studyjna”

Organizatorzy:

  • Wielkopolska Izba Budownictwa,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
  • Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

4 – 5 października 2017 r.

» czytaj więcej

Minister infrastruktury i budownictwa nie tylko objął honorowym patronatem obchody Dnia Budowlanych 2017 Wielkopolskiej Izby Budownictwa, ale także wystosował adres okolicznościowy do uczestników gali.

» czytaj więcej

Na XXV walnym zgromadzeniu WIB się 28 czerwca 2017 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został 7jednogłośnie wybrany po raz dziesiąty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!

» czytaj więcej

W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia Łazarskiego zaprasza firmy członkowskie Wielkopolskiej Izby Budownictwa na dwa kierunki studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany:
• proces inwestycyjno-budowlany dla inżynierów – dla pracowników pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
• proces inwestycyjno-budowlany dla prawników – dla prawników obsługujących firmy.

» czytaj więcej

Podczas uroczystej gali na rydzyńskim zamku Fundacja Orła Białego nagrodziła 15 laureatów statuetkami Godła Promocyjnego Fundacji Orła Białego. Otrzymali je wybitni samorządowcy i przedsiębiorcy, ludzie kultury, sportu i społecznicy.

W ich gronie znalazł się członek rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa dr inż. Marian Nickel – twórca Nickel Technology Park Poznań Sp. z o. o. Gratulujemy!

» czytaj więcej

Strona 1 z 13 >>>