Aktualności

Na XXV walnym zgromadzeniu WIB się 28 czerwca 2017 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został 7jednogłośnie wybrany po raz dziesiąty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!

» czytaj więcej

W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia Łazarskiego zaprasza firmy członkowskie Wielkopolskiej Izby Budownictwa na dwa kierunki studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany:
• proces inwestycyjno-budowlany dla inżynierów – dla pracowników pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
• proces inwestycyjno-budowlany dla prawników – dla prawników obsługujących firmy.

» czytaj więcej

Podczas uroczystej gali na rydzyńskim zamku Fundacja Orła Białego nagrodziła 15 laureatów statuetkami Godła Promocyjnego Fundacji Orła Białego. Otrzymali je wybitni samorządowcy i przedsiębiorcy, ludzie kultury, sportu i społecznicy.

W ich gronie znalazł się członek rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa dr inż. Marian Nickel – twórca Nickel Technology Park Poznań Sp. z o. o. Gratulujemy!

» czytaj więcej

8 czerwca 2017 roku Izba zorganizowała we współpracy z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners bezpłatne szkolenie na temat Postępowania w sprawach budowlanych po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

» czytaj więcej

Pierwsza konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współpracy z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Zespołem Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu zakończyła się sukcesem.

» czytaj więcej

Strona 1 z 13 >>>