SPÓŁKA REMMERS POLSKA OSIĄGA W RAMACH GRUPY NAJWIĘKSZE SUKCESY

SPÓŁKA REMMERS POLSKA OSIĄGA W RAMACH GRUPY NAJWIĘKSZE SUKCESY


Dirk Sieverding prezes zarządu RTemmers AG

Wywiad z Dirkiem Sieverdingiem prezesem zarządu firmy Remmers AG

Jak podsumowałby Pan dwadzieścia lat zaangażowania firmy Remmers w Polsce?
Remmers jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w całej Europie. W zeszłym roku osiągnęło ono obrót na poziomie niemal 300 mln euro, przy czym coraz większy udział w łącznej sprzedaży mają rynki zagraniczne. Obecnie wynosi on ok. 40 %. Szczególnie w Polsce nasze skromne początki przerodziły się w prowadzoną z dużym powodzeniem działalność. Spółka Remmers Polska osiąga w ramach grupy największe sukcesy. W obszarach działalności ochrona budowli oraz farby i lakiery osiągamy ciągłe wzrosty. Szczególnie w branży meblowej udało nam się w ostatnich latach pozyskać dużych producentów i dostawców. Wszystko to było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu naszych pracowników i opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy z kontrahentami. Dlatego z okazji jubileuszu szczególne podziękowania chciałbym złożyć wszystkim pracownikom firmy Remmers, naszym przyjaciołom i partnerom biznesowym.

Czemu zawdzięcza Remmers swój wieloletni sukces?
Z jednoosobowego przedsiębiorstwa Remmers rozwinął się do działającego na całym europejskim rynku dostawcy produktów do ochrony budowli oraz farb i lakierów, który zatrudnia 1400 pracowników. Mimo to nadal jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, niezależnym od koncernów, które nie stawia na szybki sukces, ale na ciągłość rozwoju i długotrwałe partnerstwo. Dlatego też inwestujemy w wykwalifikowaną kadrę i niezbędną infrastrukturę, która pozwoli nam zdobyć silną pozycję na rynku. Nasze inwestycje obejmują także badania i rozwój, obszar logistyki i innowacyjne technologie produkcji – wszystko to stanowi podstawę naszego sukcesu.

Od 1996 roku w ramach przedsiębiorstwa działa Akademia Bernharda Remmersa. Jakie są jej cele i które ze szkoleń cieszą się szczególnym zainteresowaniem?
Nasza Akademia oferuje projektantom, architektom, konserwatorom zabytków, a także przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstwom zajmującym się remontami, ekspercką wiedzę wraz z możliwościami jej praktycznego zastosowania. Atrakcyjność tej koncepcji kształcenia potwierdza liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych w ubiegłym roku szkoleniach, która wyniosła 10 000 osób. Tego typu rozwiązania funkcjonują wyłącznie wtedy, gdy oferta dokładnie odpowiada na zapotrzebowania grupy docelowej. A te obejmują przykładowo takie tematy jak rewitalizacja energetyczna i renowacja budynków. Siła seminariów polega na tym, że uznani eksperci w zrozumiały sposób łączą ze sobą kwestie techniczne i prawne.

Jakie inne działania podejmuje Akademia?
Co dwa lata Akademia Bernharda Remmersa nagradza wyjątkowe osiągnięcia w zakresie konserwacji zabytków, przyznając nagrodę im. Bernharda Remmersa. Wręczenie nagród, które ma miejsce podczas odbywających się w Lipsku Europejskich Targów Konserwacji i Renowacji Zabytków „Denkmal”, odbywa się zwykle przed publicznością złożoną z fachowców i jest przyjmowane przez branżę z dużym zainteresowaniem. Premiowane przykłady najlepszych praktyk prezentują najbardziej innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie konserwacji budowli. Zresztą nagroda ta już dwukrotnie przyznana została biurom projektowym z Polski, za wzorcową renowację historycznej Zagrody Kołodzieja w Zgorzelcu i za renowację Zamku w Malborku. Jeśli chodzi o polski rynek, to w obszarze renowacji zabytków uchodzi on w Europie za wzór.

Jak istotne są dla firmy Remmers inwestycje? W jakich obszarach się koncentrują?
Naszym zdaniem inwestycje to element niezbędny do tego, by zwiększyć naszą konkurencyjność na europejskich rynkach i zabezpieczyć naszą przyszłość. W ostatnich dziesięciu latach wartość inwestycji w grupie Remmers przekroczyła poziom 84 miliony euro. Objęły one między innymi budowę nowej linii produkcyjnej farb i lakierów wodnych oraz nowe europejskie centrum logistyczne w Löningen, za które otrzymaliśmy w roku 2013 Europejską Nagrodę Logistyczną. W oddziale naszej spółki córki 3H-Lacke powstaje obecnie nowa fabryka lakierów przemysłowych, której wartość wynosi 18,6 mln euro. Oprócz procesów produkcyjnych i logistycznych wzmacniamy dodatkowo nasze kompetencje w zakresie serwisu i usług. W przypadku 3H-Lacke inwestujemy w nowe centrum kompetencyjne – podobne powstało w 2014 roku w naszej głównej siedzibie w Löningen w zakresie materiałów drzewnych i powłok wykonywanych przy produkcji okien i drzwi. Dzięki niemu nasi partnerzy biznesowi zyskują możliwość wypróbowania procesów produkcyjnych w warunkach rzeczywistych i oceny skuteczności zastosowania najnowszych technologii.

Jakie cele biznesowe wyznaczyli sobie Państwo na najbliższe lata i jak zamierzają je osiągnąć?
Chcemy uzyskać zrównoważony, wysoki wzrost sprzedaży. Europa Środkowa i Wschodnia, a szczególnie Polska, odgrywają w tym centralną rolę. Stawiamy przy tym w dalszym ciągu na inteligentne i innowacyjne produkty i usługi. Będziemy kontynuować naszą ofensywę modernizacyjną i dalej inwestować w badania i rozwój. Ale najważniejszym punktem w nieprzerwanej i rzetelnej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi pozostają nasi pracownicy. Dlatego też całe nasze zaufanie pokładam zarówno w obecnych, jak i w nowych pracownikach.