Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Pan Prezes Marek Niechciał
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do wiadomości:
Pan Premier Mateusz Morawiecki,
Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury,
Pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Pan dr Bogdan Rzońca, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
Polski Związek Firm Deweloperskich. 

Wielkopolska Izba Budownictwa reprezentuje członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej. Do zadań statutowych Izby należy między innymi udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom skupionym w Izbie, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie projektów aktów legislacyjnych i wystąpienia do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków Izby. W związku z powyższym, realizując statutowy obowiązek, Izba występuje w imieniu deweloperów zrzeszonych w Izbie z uwagami dotyczącymi projektu nowelizacji (zwanego dalej: „projektem”) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1468) – zwanej dalej: „ustawą deweloperską”. Prace legislacyjne są obecnie na etapie konsultacji społecznych.

» czytaj więcej

15 LAT STYROPOZU

27.07.2018

Poznański producent styropianu – firma STYROPOZ – członek Wielkopolskiej Izby Budownictwa obchodził jubileusz 15 lat działalności.

» czytaj więcej

Podczas uroczystej gali z okazji XXV rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Dariusz Stasik prezes WPIP – członka WIB – odebrał z rąk Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego, podziękowania za działania na rzecz szerzenia idei zrównoważonego budownictwa.

» czytaj więcej