Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Na przyszłorocznej BUDMIE znajdziemy między innymi:

• największy salon dachów w Polsce,
• największy salon stolarki w Polsce,
• salon podłóg i parkietów,
• salon rusztowań i szalunków.

» czytaj więcej

25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę – wizyta studyjna”

Organizatorzy:

  • Wielkopolska Izba Budownictwa,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
  • Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

4 – 5 października 2017 r.

» czytaj więcej

Minister infrastruktury i budownictwa nie tylko objął honorowym patronatem obchody Dnia Budowlanych 2017 Wielkopolskiej Izby Budownictwa, ale także wystosował adres okolicznościowy do uczestników gali.

» czytaj więcej