Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Idea i cel konferencji
Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zatytułowana „BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” miała na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości.

» czytaj więcej

W Hotelu HP Park odbył się jubileusz z okazji trzydziestolecia firmy Matbet. Gospodarz imprezy – Tomasz Banaszyk wraz z małżonką Anitą i dziećmi: Agatą, Nastazją i Mateuszem, witał wszystkich gości prezentami, którymi goście byli obdarowywani pod koniec uroczystości. Specjalnie przygotowana na tę okazję „ścianka” umożliwiała zrobienie pamiątkowej fotografii z prezesem.

» czytaj więcej

23 maja 2018 roku – Teatr Polski w Poznaniu, g. 9.30.

Druga konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA" zatytułowana "BUDOWNICZOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” ma na celu przypomnienie dróg, które doprowadziły Wielkopolan do odzyskania niepodległości. Jedną z nich była wielopokoleniowa praca organiczna, którą z sukcesami kontynuowano w warunkach odrodzonej Rzeczypospolitej.

» czytaj więcej