Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Mieczysław Szymański urodził się 22 grudnia 1945 roku w Poznaniu.

Z Poznaniem związał swoje życie prywatne i zawodowe.

Cała Jego droga zawodowa związana była z Biurem Projektów Komunikacyjnych, w którym przepracował 45 lat, awansując od asystenta przez projektanta, kierownika pracowni, dyrektora do prezesa zarządu.

» czytaj więcej

Zmarła pani minister Krystyna Łybacka. Była osobą z klasą, elegancką i merytoryczną.
Izba współpracowała z panią dr Krystyną Łybacką w zakresie przywrócenia uprawnień budowlanych technikom budownictwa.

» czytaj więcej

Stanowisko Wielkopolskiej Izby Budownictwa w sprawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko zostało przekazane adresatom 7 kwietnia 2020 r.

» czytaj więcej