Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

"Gospodarze i twórcy PeWuKi"
23 października 2019 roku (środa), pawilon nr 11 (Iglica) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14.

» czytaj więcej

4 października br. odbyła się gala z okazji Dnia Budowlanych 2019 zorganizowana pod honorowym patronatem pana dr. Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju.
W uroczystości uczestniczyli między innymi:
•    Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
•    Antoni Kalisz członek zarządu powiatu poznańskiego reprezentujący sta-rostę Jana Grabkowskiego,
•    Tomasz Małyszka dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa UW re-prezentującego wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
•    dyrektor Jolanta Goszczyńska, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków,
•    Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

» czytaj więcej

Wielkopolska gospodarka należy do najsilniejszych w kraju, jednak dobra koniunktura nie odwraca uwagi przedsiębiorców i samorządów od pojawiających się na horyzoncie potencjalnych możliwości, wyzwań i zagrożeń. Dlatego w ubiegłym roku narodziła się idea organizacji Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. W tym roku wydarzenie odbędzie się 23 września w Koninie oraz 25 września w Poznaniu.

» czytaj więcej