Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

10 stycznia 2019 r. Izba zorganizowała konferencję poświęconą dwu tematom:

  • ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • program MIESZKANIE PLUS w Wielkopolsce.

» czytaj więcej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce powołać do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego będą wypłacane pieniądze klientom upadających firm deweloperskich. Pana zdaniem to dobry pomysł?
MAREK SZCZĘSNY: Nie, wręcz fatalny. Jestem przeciwnikiem powoływania do życia tego rodzaju funduszu. Przecież nic złego nie wydarzyło się na rynku deweloperskim, co uzasadniałoby powołanie go do życia. Nie było masowych upadłości deweloperów ani utraty mieszkań przez ich klientów. Nie rozumiem więc, jaki jest sens tworzenia tego rodzaju funduszu?

» czytaj więcej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 12 stycznia 2019 r.
dr. Szczepana Gawłowskiego,
wybitnego przedsiębiorcy i społecznika,
założyciela i wieloletniego prezesa firmy KREISEL.

» czytaj więcej