Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Gala z okazji Dnia Budowlanych 2018 odbyła się pod honorowym patronatem pana Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju.

» czytaj więcej

„Pierwsza kobieta prezes w grupie WPIP. Młoda, energiczna, pełna pomysłów i z autorytetem wśród załogi” – tak prezes Bolesław Jerzy Stasik mówi o Magdalenie Sobczyk – powołanej 27 lutego 2018 roku na stanowisko prezesa zarządu firmy FERRIMA Sp. z o. o.

» czytaj więcej

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa organizacje gospodarcze działające w Wielkopolsce, to jest – poza WIB reprezentowaną przez prezydenta rady Izby dr. inż. Marka Szczęsnego (w kolejności alfabetycznej):
• Loża Wielkopolska BCC reprezentowana przez kanclerza Zbyszka Pawlaka,
• Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji reprezentowana przez prezesa zarządu Andrzeja Łykę,
• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentowana przez prezydenta Wojciecha Kruka,
• Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez przewodniczącego rady Jerzego Strońskiego,
• Wielkopolski Klub Kapitału reprezentowany przez prezesa – dyrektora Henryka Judkowiaka,
• Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan reprezentowany przez prezydenta Jacka Silskiego,
zgodnie postanowiły przedstawić swoje stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej.

» czytaj więcej