Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

8 czerwca 2017 roku Izba zorganizowała we współpracy z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners bezpłatne szkolenie na temat Postępowania w sprawach budowlanych po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

» czytaj więcej

Pierwsza konferencja z cyklu „ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współpracy z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Zespołem Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu zakończyła się sukcesem.

» czytaj więcej

Z inicjatywy pana dr. inż. Andrzeja Boruszaka Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i z Głosem Wielkopolskim zorganizowała konkurs o statuetkę im. Rogera Sławskiego przyznawaną w trzech kategoriach:

  1. wielkopolska firma roku w budownictwie,
  2. edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie,
  3. wielkopolski człowiek roku w budownictwie.

» czytaj więcej